IT administrátor ve společnostech spadá do oblasti podpory systémů, která může mít tři úrovně. První úroveň podpory (zpravidla označována jako help desk) představuje základní podporu uživatelů, která může probíhat po telefonu, často však zahrnuje i osobní kontakt. Na druhou a třetí úroveň podpory jsou předávána složitější řešení, která nelze vyřešit na úrovni základní podpory.

IT administrátor obecně udržuje a dohlíží na počítačové servery, je zodpovědný za správu domény a služeb počítačové sítě. Ve společnosti má na starosti zálohování systémů a přípravu koncových stanic, včetně instalace a údržby hardwaru a softwaru.

IT administrátor také dohlíží na zabezpečení sítě (aktualizuje antiviry, antispywary) a dohlíží na strategii zálohování dat. V neposlední řadě poskytuje podporu koncovým uživatelům.

IT administrátor ve společnosti spolupracuje na nových projektech v rámci informačních technologií a telekomunikací, je zodpovědný za zavádění změn v rámci systémů a síťových infrastruktur. Má také na starosti reporting a včasné řešení vzniklých problémů.

Mezi nejčastější požadavky ze stran zaměstnavatelů patří středoškolské či vysokoškolské vzdělání (technického směru) a praxe na pozici systémového administrátora. Některé společnosti preferují absolventy vysokých škol s krátkou praxí při studiu nebo bez praxe. Tito juniorní IT administrátoři pak mají jedinečnou možnost uvést své teoretické znalosti do praxe.

Mezi nejběžnější požadavky patří znalosti MS Windows, Unix/Linux, MAC/OS serverů. Důležitá je také orientace v problematice sítí. Výhodou jsou certifikace nebo zájem o ně.

Komunikační schopnosti, iniciativa a smysl pro zodpovědnost spolu se schopností analytického uvažovaní patří mezi další požadavky zaměstnavatelů. Pro pozici IT administrátora je často i nutná znalost anglického jazyka.

Aleš Křížek, Country Manager, Robert Half International