Dne 13.10.2010 jsem nastoupila do nového zaměstnání, kde jsem podepsala smlouvu na dobu určitou do 31.10.2011 se zkušební dobou v délce 3 měsíců. Během krátké doby jsem zjistila, že jsem těhotná, a protože jsem měla komplikace, nastoupila jsem na neschopenku, a to od 22.11.2010. Neschopenka mi byla ukončená v květnu 2011 a hned poté jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Z práce se mi donesla informace, že se mnou chtějí skončit pracovní poměr. Co jsem se informovala, jsem po dobu těhotenství, potom i mateřské dovolené, stejně tak rodičovské dovolené v ochranné době, kdy by byla výpověď neplatná. Platí to i v případě zkušební doby?

Na počátku vašeho pracovního poměru byla sjednána zkušební doba, která slouží k vzájemnému ověření, zda je nový pracovní vztah vhodný jak pro zaměstnavatele, tak i pro zaměstnance. Z její povahy plyne, že nemůže být sjednána opakovaně ani později v průběhu pracovního vztahu, ale pouze na samém začátku, a to na dobu maximálně tří měsíců.

Prodloužení zkušební doby

Avšak může se stát, jak tomu bylo právě ve vašem případě, že zaměstnanec v režimu zkušební doby nemůže vykonávat práci pro překážku, jakou je kupříkladu i pracovní neschopnost. Zákoník práce s těmito situacemi počítá a stanoví, že se zkušební doba prodlužuje o dobu trvání těchto překážek. Přičemž do zmíněného prodloužení se započítávají pouze dny, které by zaměstnanec byl povinen odpracovat, kdyby překážka nevznikla.

Příklad

Jestliže se stane zaměstnanec ve zkušební době, která má uplynout ke dni 31. 5., práce neschopným od 1. 5. do 13. 5. a zamešká tak 10 pracovních dní, skončí jeho zkušební doba až 14.6.

Jestliže však tento zaměstnanec bude v pracovní neschopnosti od 23. 5. do 2. 9., po jeho opětovném návratu do práce bude jeho zkušební doba po návratu do práce trvat ještě 7 pracovních dní, které zaměstnanec neodpracoval v květnu, tj. skončí dokonce až 9.9.

Z výše uvedeného neexistuje výjimka, pravidlo prodloužení platí i v případě dlouhodobého přerušení běhu zkušební doby. Pokud jste se tedy stala práce neschopnou v listopadu, vaše zkušební doba k dnešnímu dni ještě neuplynula a vy jste fakticky stále zaměstnankyní v jejím režimu.

Podmínky zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Základním důsledkem trvání zkušební doby je zjednodušená možnost skončení pracovního poměru, kterou mohou využít obě strany.

Po dobu trvání zkušební doby může zaměstnavatel zrušit pracovní poměr bez ohledu na sociální události, které jinak znemožňují dát zaměstnanci výpověď (těhotenství, rodičovství). Jedinou výjimkou je období prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény zaměstnance, ve kterém zaměstnavatel hradí náhradu mzdy - toto období však ve vašem případě již uplynulo.

Rozhodne-li se tedy zaměstnavatel zrušit váš pracovní poměr během vaší mateřské dovolené, nelze mu v tom bránit, jelikož má toto právo vzhledem ke stále trvající zkušební době. Může tak učinit z jakéhokoliv důvodu i bez jeho uvedení, a především bez ohledu na fakt, že jste nastoupila na mateřskou dovolenou.

Nesmíte ani zapomínat na skutečnost, že jste si sjednala pracovní poměr na dobu určitou. Zaměstnavatel tedy také může vyčkat na uplynutí období, na které je váš pracovní poměr sjednán, a v tom případě skončí váš pracovní poměr posledním dnem v říjnu, opět bez ohledu na skutečnost, že jste nastoupila na mateřskou dovolenou.

Na dnešní dotaz odpovídaly Barbora Suchá a Kateřina Beňasová z advokátní kanceláře Randl Partners, člen Ius Laboris.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz