Jednou z příčin tohoto stavu je nedostatek peněz, který mnohým zájemcům brání, aby k tomuto cíli učinili první krok a vydali se alespoň na část studií do zahraničí.

Průzkum, který byl zveřejněn těsně před zahájením Evropského týdne mládeže 2011 (15.–21. května) se uskutečnil v souvislosti se strategií Komise EU Mládež v pohybu.

Propastný rozdíl mezi přáním a realitou

Mezi obecně rozšířenou touhou mladých lidí pracovat v zahraničí a skutečnou mobilitou pracovních sil zeje propast  – jen méně než 3 % evropských pracovníků v současnosti žije mimo svou domovskou zemi.

„Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé by velmi rádi pracovali v zahraničí, což je pro Evropu dobrá zpráva. Bohužel však stále čelí mnoha překážkám; proto jim potřebujeme usnadnit možnost studia, odborné přípravy a práce v zahraničí a musíme zvýšit povědomí o finanční podpoře dostupné z programů EU, jako je Erasmus, které jim mohou dát příležitost poprvé zkusit žít mimo svou domovskou zemi,“ uvedla evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu a mládež Androulla Vassiliouová.

Zahraniční praxe zvyšuje šance uplatnění

Průzkumy ukazují, že studenti, kteří část studia nebo odborné přípravy stráví mimo svou domovskou zemi, zvýší svou šanci na nalezení zaměstnání a je pravděpodobnější, že budou v budoucnu pracovat v zahraničí.

Z průzkumu vyplývá, že mladí lidé by velmi rádi pracovali v zahraničí, což je pro Evropu dobrá zpráva. Androulla Vassiliouová, evropská komisařka pro vzdělávání, kulturu a mládež

Zaměstnavatelé oceňují nabyté dovednosti, jako je schopnost hovořit cizím jazykem, adaptabilita a schopnost interakce v mezilidských vztazích. Nicméně pouze každý sedmý (14 %) mladý Evropan vyjel za studiem nebo odbornou přípravou do zahraničí. Mnohým v tom brání nedostatek financí.

Většina si musela na pobyt našetřit

Třiatřicet procent z těch, kdo odpověděli, že chtěli vyjet do zahraničí, zároveň uvedlo, že si to nemohli dovolit, a téměř dvě třetiny (63 %) z těch, kterým se to podařilo, se musely spoléhat na soukromé financování nebo úspory.

„Toto zjištění zvýrazňuje potřebu posílit naše programy mobility, které představují vynikající hodnotu za vynaložené prostředky,“ uvedla komisařka Vassiliouová.