Jsou společnosti, kde se jakoby zastavil čas. Lidé pracují, odvádějí výsledky a všechno funguje. Ale neprobíhají zde změny, každý zůstává na své pozici a zdá se, že tomu tak bude navždy. Lidé ale vždy po nějakém čase zatouží po změně, chtějí se někam vyvíjet a dosahovat nových cílů.

Změnám se nelze vyhnout

Stav, kdy se nic neděje, nemůže trvat věčně. Nějaká změna vždy přijde. Zaměstnanec se bude stěhovat do jiného města, přijme lepší nabídku, odejde na mateřskou. A nemluvíme pouze o ženách.

Případ, kdy manželé mateřskou dovolenou sdílejí, se objevil i v naší firmě. Správný personalista se snaží firmu na tyto případy připravit. To znamená, že vypracuje metodu nebo plán rozvoje zaměstnanců a jejich přípravy na vyšší pozice, typicky ve středním a vyšším managementu.

Jedná se o systém, který firmě umožní využívat rostoucí schopnosti zaměstnanců a starat se o jejich rozvoj. V ideálním případě z toho budou oba profitovat. Zaměstnance bude práce uspokojovat, protože mu přinese další výzvy a možnosti rozvoje a společnost bude mít lidi, kteří jsou připraveni obsadit vyšší pozice.

Vstřícnost se vyplácí

Ve 3M jsem o této problematice začala přemýšlet hned po svém příchodu. Jde o velkou korporaci a člověk by si mohl myslet, že jsou zde zaměstnanci bezvýznamná kolečka v soukolí. 3M ale považuje své zaměstnance za velmi důležité, vždy se snaží k nim chovat s respektem a vstřícně.

Spokojený zaměstnanec je pro firmu nejužitečnější. Je dobré pro ně dělat i další věci nad rámec obvyklého, protože to ocení a firmě se to vrátí v efektivitě jejich práce. Tento přístup zdaleka neuplatňuje většina globálních korporací a ani českých firem.

Firemní líheň talentů

Příprava zaměstnanců na vyšší pozice je oblast, která vyžaduje propracovaný a dlouhodobý přístup. K těmto účelům jsme zavedli tzv. Talent Pool (rezervu talentovaných). Jeho členy jsou zaměstnanci s vysokým potenciálem dalšího odborného růstu. Cílem je připravit naše lidi na vyšší manažerské pozice.

Do Talent Poolu nominují zaměstnance vedoucí divizí a rozhodování o jejich zařazení probíhá jednou ročně. Nominace schvaluje nejvyšší vedení společnosti, aby vše bylo objektivní.

Pouze otevřené dveře

Talent pool není automatický výtah k manažerskému postu, není to závazek, jsou to otevřené dveře k dalšímu kariérnímu rozvoji zaměstnance, a to prostřednictvím jeho akcelerovaného rozvoje a užšího zapojení do dění ve společnosti.

Spokojený zaměstnanec je pro firmu nejužitečnější. Olga Svědínková, HR Manager, 3M Česko

U těchto zaměstnanců více investujeme do vzdělávání, účastní se širších porad vedení a jsou zapojeni do řešení problémů a projektů, které se netýkají jenom jejich útvaru, ale celé společnosti. Tím mají šanci aktivně ovlivnit dění ve firmě a zároveň získávají ucelenější pohled na procesy a problémy.

Doba přípravy je individuální

Není jasně určeno, jak dlouhou dobu by zaměstnanec měl být v Talent Poolu zařazen, je to individuální. Může to být několik měsíců nebo dva roky, záleží na tom, jak rychle se zaměstnanec rozvíjí, a zároveň na podmínkách a potřebách společnosti.

Naší snahou je, aby lidé dokázali nejen plnit zadané úkoly, ale aby zároveň dokázali měnit procesy, podmínky a přístupy kolem sebe. Cílem je nastartovat inovativní a kreativní myšlení každého zaměstnance.

Pro firmu založenou na inovacích, jako je 3M, by to měla být samozřejmost. Schopnost nacházet nové způsoby řešení problémů a vydávat se mimo vyjeté koleje, je potřebou každé společnosti, která chce být dlouhodobě úspěšná.

Olga Svědínková

(Autorka  pracuje jako HR Manager ve společnosti 3M Česko)