HR Manager (Manažer lidských zdrojů) – je zodpovědný za zavádění, nastavování, aktualizaci, rozvoj HR procesů, strategií, metodiky a pravidel ve společnosti. Je odpovědný za zastřešení procesu náboru.

Pokud působí HR Manager v malé společnosti, kde pod sebou nemá podřízené, je náborový proces kompletně pod jeho záštitou. V případě větších společností, kde má pod sebou podřízeného HR generalistu či HR specialistu, zaštiťuje zejména finální kola výběrového řízení nebo se koncentruje na pozice středního či vyššího managementu.

Ve firmě má kromě náboru na starosti adaptační proces zaměstnanců, tréninkové a vzdělávací plány, motivační systémy a systémy odměňování, rozvoje, hodnocení zaměstnanců - je tedy generalisticky zaměřen.

HR Manager se podílí na personálním plánování, včetně hodnocení spokojenosti zaměstnanců. Poskytuje poradenství v oblasti Zákoníku práce, pracovních smluv a další personální agendy.

Je zodpovědný za vedení pracovně-právní dokumentace dle platné legislativy a mzdového účetnictví. Je v kontaktu s příslušnými úřady a externími partnery a dodavateli.

HR Manager může být součástí TOP managementu firmy, obvykle je přímo podřízený generálními řediteli a poskytuje podporu v oblasti lidských zdrojů pro jednotlivé liniové manažery. Na základě velikosti společnosti, ve které pracuje, může či nemusí mít podřízené.

HR Manager většinou vede tým, který bývá složen z HR generalisty (personalista zaměřený na všestrannou agendu), HR specialisty (personalista, který je orientován na určitou oblast lidských zdrojů – například nábor, odměňování, vzdělávání a rozvoj atd.) a HR asistenta (vypomáhá s personální administrativou).

Mezi běžné požadavky na uchazeče o tuto pozici bývá vysokoškolské vzdělání (humanitního či ekonomického směru) a již praxe na pozici HR manažera. Mnohdy jsou také preferovány zkušenosti z určité oblasti působení dané společnosti na trhu (IT, finance, farmacie, právo aj.).

Mezi základní požadavky patří výborné komunikační, prezentační, argumentační schopnosti a zkušenost s vedením lidí. Zaměstnavatelé také kladou důraz na znalost jazyka, nejčastěji angličtiny nebo němčiny.

Neopomenutelným požadavkem je diskrétnost (pracuje s citlivými daty) a flexibilita.

Iva Šimůnková, divizní manažerka OfficeTeam, Robert Half International