V ostré konkurenci jste byl oceněn prestižním titulem Marketér roku 2010. Co podle vašeho názoru rozhodlo o tom, že jste porazil své soupeře?

Největší zásluhou je to, že jsme přežili krizi, že existujeme, že máme ve firmě zdravý management a že jsme udrželi zaměstnanost. Máme 170 zaměstnanců, kteří jsou nám věrni a my jim. To považuji za obrovské vítězství nad krizí.

Kdysi dávno jsem říkal, že zaměstnáváme lidi z Nižboru a z okolí. Dnes už mohu říct, že zaměstnáváme celé rodiny z Nižboru a okolí, pracují u nás manželé i se svými dětmi. A to považuji za obrovské ocenění.

Lidé té fabrice důvěřují, vědí, že tam mají svoji jistotu, že fabrika je životaschopná a poskytuje jim práci a seriózní prostřední.

Podnikáte v oboru, kterému už zvonila hrana, to je český křišťál. Proč podle vás skončilo toto kdysi lukrativní odvětví a chlouba českého průmyslu v troskách?

Já jsem se v roce 1992 do Nižboru vrátil. Tu sklárnu, kterou dědeček vystavěl, jsem si musel koupit, protože se na nás nevztahovaly restituční dekrety. Prvního června příštího roku to už bude dvacet let, co táhnu tu těžkou a odpovědnou káru.

Nikdy jsem si na nic nehrál a ani jsem nedopustil, aby si moje následovnice, mé dvě dcery, také na něco hrály. Jsme obyčejná skromná rodina. Žijeme se svými zaměstnanci ve velmi pospolitém vztahu. A to byl podle mě jeden z hlavních důvodů, proč se nám podařilo, i když samozřejmě s ohnutým hřbetem a s těžkostmi, krizi přežít. Udrželi jsme zaměstnanost, nemuseli jsme propouštět, ustáli jsme všechny své závazky, tak jak to má být.

Pokud jde o pád odvětví, průmysl po roce 1990 hodně investoval a řada podniků byla díky těmto investicím „přehřátá“. Jejich dluhová služba, to znamená úroky z přijatých úvěrů, byly tak náročné, že krize, která přišla a přinesla snížení prodejních cen spolu se zvýšením cen vstupních surovin a energií, jim prostě zlomila vaz.

Nakolik se změnila role marketingu v krizových letech, posílila, anebo zeslábla?

Pro naši fabriku je od samého začátku marketing naprostou prioritou. Když jsme začínali, byl marketing samozřejmě v úplně jiné podobě, než v jaké je dnes. Dneska máte obrovské možnosti spočívající v internetu, v systémech informačních technologií, které jsou k dispozici.

Marketing je živou vodou pro obchodní strategii, pro strategie investičního chování podniku; je to alfa a omega všech plánů rozvoje.

O marketingu se někdy říká, že je to zdravý selský rozum vtělený do určitých pravidel. Souhlasíte s tímto tvrzením?

Já tomu zdravému selskému rozumu bytostně věřím, protože ještě nebyl překonán. Poučku můžete vyvrátit, diskusí změnit, může se ukázat, že zcela nesedí. Ale když o někom řeknete, že používá zdravý selský rozum, znamená to, že stojí oběma nohama na zemi. Ale ne každý je obdařen touto schopností.

Pokud vím, vyzkoušel jste si i politiku, byl jste po dvě volební období senátorem.

Já jsem vstoupil do politiky v roce 1996 jako první zvolený senátor za okres Praha západ a region Beroun, když se Senát tvořil a strávil jsem tam osm let. První období jsem měl pouze dvouleté, po dvou letech jsem znovu kandidoval, uspěl jsem, a byl jsem senátorem ještě dalších šest let. Poté už jsem nekandidoval.

Můžete srovnávat těžká léta krize v podnikání s politickými šarvátkami v Senátu. Co bylo složitější?

Víte, mně v politice bytostně vadila ta obrovská ztráta času, ten pomalý chod. Já jsem v podstatě rtuťovitý člověk a rád dohlédnu na konec své činnosti. V Senátu jste nikdy nevěděl, kdy to skončí, a už vůbec ne, jak to skončí. Musel jsem se naučit, a to je velice složité, rozloučit se i s dobrou myšlenkou.

V podnikání, na rozdíl od politiky, se rozloučíte se svou myšlenkou jedině tehdy, když uznáte, že byla chybná a že jste se mýlil.

Vracíte se domů ověnčen vavříny. Pochlubíte se svým zaměstnancům?

Určitě. Mí zaměstnanci z toho budou mít jistě také radost. Já jsem sice věděl, že jsem nominován, ale v životě by mě nenapadlo, že si odnesu hlavní cenu Marketér roku. Mám z toho obrovskou radost, stojí tu před váma pyšnej chlap.

Budete jako Marketér roku ode dneška dělat něco jinak?

Ne, ne, ne. Já v současnosti realizuji poslední etapu projektu Potenciál, v jehož rámci jsme uspěli v oblasti zušlechťovacích technologií zpracování výrobků z ručně vyráběného skla. Zároveň začínáme budovat zařízení na leštění skla. Je to vlastně vyústění mých marketingových činností, které jsem vždy považoval za prioritní a sám je realizoval.

Jak už jsem řekl, marketing je živá voda, a pokud nebudete u manažerů své společnosti pěstovat marketingové podvědomí, nemůžete nikdy zpracovat seriózní investiční rozvojový plán podniku.