Finanční manažer / ředitel (název pozice se odvíjí od struktury pozic v dané firmě)

Je zodpovědný za komplexní chod financí společnosti. Jsou mu podřízené oblasti účetnictví, controllingu, popřípadě treasury či finančních analytiků, v závislosti na velikosti a organizační struktuře společnosti. Sám se zodpovídá generálnímu řediteli nebo jednateli společnosti, popřípadě finančnímu manažerovi pro region v případě větších zahraničních firem.

Do jeho náplně práce spadá strategické plánování, příprava rozpočtů, forecasting, monitoring výnosů a nákladů společnosti, cash flow management, řízení rizik a manažerský reporting. Součástí náplně práce je spoluúčast na projektech jako je implementace nového účetního/informačního systému, optimalizace procesů nebo restrukturalizace společnosti. Komunikuje s manažery napříč společností a podřízenými týmy, externě s auditory, bankami, popřípadě s příslušnými úřady a daňovými poradci.

K základním požadavkům, které musí finanční ředitel splňovat, je absolvovaná vysoká škola ekonomického směru. Výjimkou jsou případy dlouholeté praxe a výborné znalosti daného oboru podnikání. Při výběrovém řízení jsou uznávány a kladně hodnoceny mezinárodní certifikáty (ACCA, CIMA) nebo studium MBA, byť obvykle nepatří mezi základní požadavky.

Nezbytností je dlouholetá praxe v oblasti řízení financí, ideální je víceletá praxe na vedoucí pozici v controllingu nebo účetnictví. Zkušenost s vedením většího týmu je jedním ze základních požadavků na tuto pozici, stejně jako velmi dobrá znalost cizího jazyka (primárně anglického, často německého, francouzského či italského). Výhodou jsou zkušenosti z mezinárodního prostředí zahraničních firem.

Důraz je kladen na výbornou znalost práce s MS Office, a to především na pokročilou znalost Excel či Access. Výhodou je znalost ERP systémů SAP, Oracle, Navision nebo Hyperion.

Pozice finančního ředitele vyžaduje schopnosti vést a řídit tým, umění dělat rozhodnutí a být iniciativní při obhajování či prosazování potřebných změn, reprezentativně vystupovat. V neposlední řadě vyžaduje pozice finančního ředitele ochotu cestovat a být flexibilní (pracovní doba je proměnlivá).

Mzdy se na této pozici obvykle pohybují v rozmezí 50 000 – 300 000 Kč (hrubá měsíční mzda) v závislosti na velikosti firmy a oboru podnikání.

Tomáš Bergl, Manager Robert Half Finance & Accounting