Po řadu měsíců jsem terčem bossingu (v posledních týdnech již i mobbingu), který se stupňuje. Poté, co jsem začala mít psychosomatické potíže (které vyústily v syndrom vyhoření a pracovní neschopnost) jsem se rozhodla podat výpověď. Chtěla bych upozornit na špatnou firemní kulturu a jako důvod výpovědi uvést bossing. Nevím, zda bych musela nějak dokazovat, že k šikaně na pracovišti opravdu docházelo a zda musím své přímé nadřízené oznámit důvod své výpovědi, když výpověď odevzdám přímo na ředitelství firmy.

Jak se v těchto situacích bránit?

Pokud jste výpověď zatím nepodala a zvažujete jiné varianty, zkuste se s prosbou o radu/pomoc obrátit na personální oddělení zaměstnavatele, odborovou organizaci, popřípadě důvěrníky v otázkách diskriminace (pokud u vás odborová organizace, důvěrník působí). Není-li to možné, kontaktujte přímo vedení společnosti, a to nejlépe písemně, se žádostí, aby zjednalo na pracovišti nápravu.

V případě, že Vaše žádost nepomůže a útoky pokračují, máte rovněž možnost obrátit se na příslušnou inspekci práce (www.suip.cz), která je oprávněna vykonávat kontrolu v oblasti pracovních vztahů a pracovních podmínek. Stížnost je opět lepší adresovat písemně a uvést své kontaktní údaje, aby vás inspekce mohla vyrozumět o provedené kontrole.

Samozřejmě se můžete domáhat ochrany svých práv i soudní cestou. Šikanózní jednání platné právní předpisy výslovně nepostihují. Takové jednání je však často v rozporu s dobrými mravy a proto se lze u soudu domáhat, aby se zaměstnavatel takovéhoto jednání zdržel. Bohužel tyto případy nejsou u nás moc časté. Je tomu tak proto, že šikanu bývá velice těžké prokázat. Většinou je to „slovo proti slovu“. Navíc musíte počítat s tím, že soudní řízení v ČR zatím není nejrychlejší. Bohužel z výše uvedených důvodů šikanovaní zaměstnanci zvolí nejčastěji dobrovolný odchod z pracoviště, protože ho považují za nejsnadnější a nejméně psychicky náročné řešení.

Rozvázání pracovního poměru

Pokud se tedy rozhodnete pro ukončení pracovního poměru a budete chtít dát zaměstnavateli výpověď, zákoník práce vám nestanoví (na rozdíl od zaměstnavatele) žádné vymezené důvody, pro které tak můžete učinit. Ve výpovědi proto můžete uvést jakýkoliv důvod, nebo nemusíte nic specifikovat.

Jediné, co podle zákona musíte dodržet, je písemná forma výpovědi a její doručení zaměstnavateli – nejčastěji na personální oddělení. Pokud nechcete, nemusíte podání výpovědi vaší přímé nadřízené oznamovat, dozví se to od personálního oddělení nebo od vedení společnosti.

Vliv důvodu rozvázání pracovního poměru na výši podpory v nezaměstnanosti

Pokud po skončení pracovního poměru budete nezaměstnaná a budete se chtít přihlásit na úřad práce a pobírat podporu v nezaměstnanosti, je pro výši vaší podpory důležitý důvod skončení. Pokud byste totiž pracovní poměr skončila bez tzv. vážného důvodu, snížila by se vám podpora v nezaměstnanosti na 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku.

Šikana na pracovišti je za vážný důvod považována. Bude však potřeba tento důvod ve výpovědi uvést a případně na úřadu práce jeho existenci prokázat. K prokázání tohoto důvodu můžete použít například svědeckou výpověď kolegů, písemné žádosti zaměstnavateli o zastavení šikanózního jednání atd.

Shrnutí

Nechcete-li už činit žádné kroky k nápravě situace na pracovišti a rozhodnete-li se řešit vaši situaci podáním výpovědi, je třeba ji doručit zaměstnavateli v písemné formě. Uvedení šikany na pracovišti coby výpovědního důvodu je možné, a vzhledem k tomu, že může mít vliv na výši případné podpory v nezaměstnanosti, lze jeho uvedení i doporučit.

Na dnešní dotaz odpovídala Daša Aradská, advokátní kancelář Randl Partners, člen Ius Laboris

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz