Facility Manager

Je zodpovědný za řízení provozu spravované budovy (spravovaných budov), dohlíží na jejich údržbu a řeší případné havarijní stavy či krizové situace. Má na starosti vedení výběrových řízení subdodavatelů a přípravu cenových nabídek. Je v kontaktu s nájemci, generálními dodavateli, s odbornými a servisními firmami. Facility Manager vyhodnocuje závady a navrhuje technicky efektivní a účinná řešení pro jejich odstranění. Vede a kontroluje práci údržbářů, techniků a úklidu. Je zodpovědný za pravidelnou kontrolu objektů a pochůzek s nájemci. Připravuje servisní, rámcové smlouvy a je odpovědný za jejich kontrolu a plnění.

Facility Manager pracuje buď přímo na straně společnosti či je zaměstnancem dodavatele. Náplň práce se liší většinou v počtu spravovaných objektů, jinak jsou cíle stejné: co nejefektivněji spravovat dané prostory, redukovat provozní náklady, zaměřit se na zvýšení efektivity pracovníků (techniků, údržbářů, úklidu), zaměřit se na úsporu a kvalitnější využití prostor.

Požadavky na uchazeče jsou následující – technické vzdělání (stavební či ekonomický směr, dnes již i studijním oborem). Zaměstnavatelé kladou důraz na praxi v oboru a výbornou znalost jednoho světového jazyka, zejména anglického. Důležitá je schopnost vyjednávat (Facility Manager se účastní výběrových řízení dodavatelů), vést, řídit a kontrolovat tým a schopnost zvládat stres. Důraz je také kladen na perfektní organizaci práce a kontroling, schopnost zpracovávat rozpočty a vyhodnocovat různé ekonomické ukazatele.

Nezbytnou podmínkou je i ochota držet pohotovosti v době mimo pracovní dobu (během víkendů a státních svátků).

Iva Šimůnková, divizní manažerka Office Team Robert Half International