Finanční analytik (Financial Analyst) 

Je zodpovědný za zpracování finančních a rozdílových analýz, spolupracuje na přípravě plánů a forecastů, identifikuje příležitosti a rizika a zpracovává finanční reporty (finanční výkazy pro potřeby interního či externího reportingu). Má na starosti zpracování a revizi finančních výsledků hospodaření, včetně všech projektů a investičních aktivit. Je zodpovědný za kontrolu a analýzu nákladů společnosti. Často jsou mu zadávány ad hoc analýzy týkající se např. situace daného trhu nebo konkurence, které vytváří přímo pro vedení firmy. Pracovní náplň je výrazně ovlivněna oborem, ve kterém konkrétní společnost působí či s jakým produktem společnost obchoduje. V hierarchii společnosti se finanční analytik zodpovídá přímo finančnímu řediteli.

Zaměstnavatelé obvykle vyžadují vysokoškolské vzdělání ekonomického nebo matematického zaměření. Důležitá je schopnost analytického myšlení, která se ověřuje při výběrovém řízení různými typy testů. Vzhledem k pracovní náplni finančního analytika je nezbytná pokročilá znalost Excelu (práce s funkcemi, kontingenčními tabulkami a makry), práce s velkými objemy dat a statistikami. Mezi další požadavky patří dobré komunikační dovednosti pro případné prezentace výsledků analýz a schopnost pracovat samostatně na sběru potřebných vstupů. Komunikace a získávání těchto dat uvnitř firmy probíhá primárně s hlavní účetní a oddělením controllingu. Velmi často je zaměstnavateli požadována i znalost anglického jazyka.

O pozici finančního analytika mívají často zájem uchazeči, kteří se nevzhlédli v účetnictví či mají praxi v auditu (až dva roky), ale chtějí se posunout na specializovanou a zároveň samostatnou pozici.

Tomáš Bergl, manager Robert Half Finance & Accounting