Business Unit Manager (zkráceně BUM) je pozice typická především pro velké farmaceutické společnosti, které bývají rozdělené na několik obchodních jednotek (business units) podle produktových skupin léků, které firma na trhu zastupuje.

BUM je „dvojkou“ ve společnosti po generálním řediteli nebo country manažerovi, čemuž odpovídá jeho postavení, odměňování i zodpovědnost. Business Unit Manager je zodpovědný za řízení celé prodejní jednotky, to znamená veškerých aktivit vedoucích k dosažení stanovených prodejních cílů vzhledem k plánu prodejů a profitability jednotky.

Je zodpovědný za prodejní a marketingové plány, pravidelně tedy sleduje prodeje a náklady, výsledky za jednotlivá období a upravuje náklady za účelem dodržení rozpočtu.

Business Unit Manager komunikuje s různými odbornými společnostmi, odbornými sdruženími a orgány státní správy. Vede různě velký tým složený z medicínských reprezentantů, area sales manažerů (field force manažerů), produktových manažerů a asistentů. Je zodpovědný za personální obsazení uvedených pozic, a také za motivaci, hodnocení a rozvoj podřízených.

Kvalifikační předpoklady

Kandidát na pozici Business Unit Manager zpravidla musí mít vysokoškolské vzdělání, ideálně lékařského, farmaceutického, biologického nebo případně ekonomické směru, minimálně 5 let zkušeností ve farmacii a minimálně 3 roky zkušeností s vedením týmu. Předpokládá se aktivní znalost angličtiny, schopnost delegovat a motivovat, výborné komunikační a organizační schopnosti, analytické myšlení a odolnost vůči stresu.

Odměňování

Mzda pro pozici Business Unit Manager je přímo úměrná zodpovědnosti a obchodním výsledkům svěřené business unit. Je tedy složen z pevné a pohyblivé částky. Dle informací společnosti Robert Half se mzda BUM zpravidla pohybuje od 80 000 do 130 000 Kč.