„Aby mohl být podnik konkurenceschopný, musí neustále vzdělávat své zaměstnance, zavádět nové technologie a sledovat aktuální vývojové trendy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. To je samozřejmě náročné na čas i na finance, a proto projekty, jako je ten společnosti THT, podporujeme. Každý takový podnik totiž posiluje ekonomiku celé České republiky,“ dodává Kocourek. Právě Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR má Operační programu Podnikání a inovace na starosti.

„Cílem programu Školicí střediska, který spravuje agentura CzechInvest, je podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Díky programu můžeme přispět ke zlepšení kvality zázemí pro vzdělávání, personální řízení a další aktivity, které souvisí s rozvojem lidských zdrojů v sektoru průmyslu a podnikání,“ říká Křížek.

Moderní vzdělávací centrum vyrostlo jako přístavba ke stávající administrativní budově společnosti v Poličce. „Musíme držet krok se zvyšujícími se legislativními nároky na bezpečnost, schopnost a účinnost požární techniky a také s požadavky zákazníků. Zlepšujeme proto technologie a zvyšujeme kvalifikaci nejen našich zaměstnanců, ale také dodavatelů a zákazníků,“ vysvětluje ředitel společnosti THT, s.r.o. Stanislav Červený. „Vlastní školicí středisko nám ve zdokonalování našich produktů a služeb velmi pomáhá,“ konstatuje Červený.

Společnost THT (Továrna hasicí techniky), s.r.o. patří mezi největší výrobce a dodavatele požárních automobilů na území České a Slovenské republiky. V současné době se zabývá především výrobou různých modifikací cisternových automobilových stříkaček a technických automobilů pro technické zásahy a zásahy na likvidaci ekologických a jiných havárií. Rovněž zajišťuje školení, záruční a pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a další služby.