„V Sasku se počítá od května s postupným příchodem zhruba dvou tisíc pracovníků z České republiky,“ uvedl prezident Hospodářské komory v Chemnitzu Hanz-Joachim Wunderlich v pátek na výročním setkání zástupců Euregia Egrensis, které za účelem společného rozvoje sdružuje obce a města na česko-německé hranici.

„Pokud k tomu připočteme i rodinné příslušníky, lze očekávat zhruba tři tisíce českých zaměstnanců,“ dodal s tím, že v současné době se na trhu práce v Sasku podílejí Češi 0,2 %.

„S uvolněním trhu práce naroste toto procento na 0,9 %,“ dodal Wunderlich, podle kterého odhady předpokládají s tím spojený nárůst míry nezaměstnanosti mezi německými uchazeči o práci o pouhých osm setin procenta. Míra nezaměstnanosti se přitom v saském Krušnohorském kraji v současné době pohybuje kolem 11 %, takže je srovnatelná s mírou nezaměstnanosti v Karlovarském kraji.

„Důsledky otevření trhu práce tedy nebudou nikterak rozsáhlé,“ komentoval Wunderlich, podle kterého se otevření přeshraničních pracovních příležitostí může maximálně dotknout některých podniků, ale nikoliv celého regionu jako takového. „Žádný šok z migrace obyvatel za prací přes hranici nelze očekávat,“ dodal prezident chemnitzské hospodářské komory, podle kterého otevření trhu práce přinese pozitiva.

Zatím "pendlují" jen stovky zaměstnanců

„Například prorůstání trhů práce nebo rozvoj dopravní infrastruktury,“ poznamenal s tím, že v současné době do Saska pendluje 236 a do Bavorska pouhých 118 zaměstnanců z ČR. „To jsou mizivá čísla,“ uvedl s tím, že navíc ze severozápadních Čech lze očekávat o práci v Německu zájem nejmenší. „Podle průzkumů tam lidé lpí na svém bydlišti a práci. S těmito potenciálními zaměstnanci nelze příliš počítat,“ dodal.

Podle Wunderlicha přinese uvolnění trhu práce Sasku pouze pozitiva a negativa mohou pocítit spíše v českém pohraničí. „Po určitém odlivu do Saska mohou zaměstnanci chybět v českém příhraničí,“ uvedl prezident komory, podle kterého dosud za prací do SRN odcházeli především lidé se středním vzděláním. „Bez vzdělání jich bylo dosud 20 %, se středním vzděláním 53 % a s vysokoškolským vzděláním 27 %,“ uvedl Wunderlich.

„Očekáváme, podobný vývoj i při odchodech po 1. květnu po otevření trhu práce,“ uzavřel prezident Hospodářské komory v Chemnitzu.