Kreativec: S touto pozicí se nejčastěji můžeme setkat v oblasti reklamních agentur, podobné pozice či názvy jsou kreativní ředitel neboli creative director, art director.

Pozice nemusí být hierarchicky pouze ve vedení, může zastávat i post nižší v rámci kreativního oddělení, kde je ale již blíže specifikovaná – grafik, textař apod.

Kreativec jako takový většinou vytváří primární nápady, strukturu kampaní atd. V některých případech může mít svého kreativce i větší firma s jiným zaměřením, v rámci svého kreativního/reklamního/PR oddělení. Pracovní poměr kreativce může být hlavní, interní, ale také externí na živnostenský list.

Čistě tvůrčí činnost

Kreativec stojí u zrodu kampaní v rámci reklamy a marketingu. Jedná se o čistě tvůrčí činnost ve spolupráci s týmem a na základě faktických zjištění, která dokládají předpokládanou reakci trhu, spotřebitelů.

Tato pozice má volnější pracovní dobu, která ale není až takovou výhrou – časté jsou přesčasy a další práce doma, záleží samozřejmě na postavení v rámci firmy, praxi a délce pracovního poměru.

Náplň práce netvoří jen kreativní stránka, ale velkou část zaujímají i setkání a konzultace s klienty. Kreativec je pozice časově náročná, vyžadující originalitu, flexibilitu, ale také dává jistou volnost a v žádném případě není stereotypní.

Finanční ohodnocení

Co se týče finančního ohodnocení, nejvíce záleží na velikosti a úspěšnosti agentury. V rámci hlavního pracovního poměru je plat pevný, pohyblivá složka se realizuje pouze v rámci prémií. Při spolupráci na živnostenský list může být honorář paušální, ale také stanovován na jednotlivé zakázky. Na nižších postech v rámci oddělení můžete počítat s platovým průměrem a dalším růstem. Jako vedoucí oddělení se již dostáváte do nadprůměrných výdělků.

Profil uchazeče

Ideální profil uchazeče – většinou je požadováno minimálně střední vzdělání s maturitou. Samozřejmostí je jazyková vybavenost, zvláště u větších reklamních agentur, kde se předpokládá prezentace prací na různých konferencích, soutěžích, z nichž většina probíhá v zahraničí nebo alespoň pod zahraniční záštitou. Výhodou a někdy i podmínkou pro přijetí je praxe v oboru, v kreativním oddělení či marketingu.