Credit Controller: má za úkol sledovat splatnost pohledávek a jejich vymáhání, včetně jejich minimalizace. Většinou se také soustředí na předcházení rizik spojených s nesplatnými pohledávkami.

Vyhodnocuje finanční stiuaci klientů, určuje rizikovost potenciálních zákazníků, a také rizikovost vzniklých pohledávek. Je zodpovědný za komunikaci s klienty ohledně plateb, správu a reporting pohledávek, upomínání a vymáhání pohledávek, nastavení kreditních limitů klientů, domlouvání platebního režimu odběratelů, popřípadě pojištění obchodních rizik. Má na starosti i jednání s příslušnými úřady, inkasními agenturami a právním zástupcem.

Uchazeč na tuto pozici by měl být v první řadě velmi zdatný ve slovní i písemné komunikaci. Zaměstnanec na této pozici je v neustálém kontaktu s vedením firmy, obchodními týmy a klienty, u kterých je zodpovědný za vymáhání pohledávek. S obchodními týmy spolupracuje například na vytváření strategie prodeje pro rizikové zákazníky.

Obecně firmy požadují u uchazečů vysokoškolské vzdělání ekonomického směru a znalost anglického či jiného světového jazyka. Nutná je schopnost pracovat jak samostatně (jedná se o samostatnou pozici, která v běžné struktuře společnosti spadá pod finančního manažera), tak v týmu (koordinace s ostatními odděleními ve firmě). Důležitá je odolnost vůči stresu, asertivnost a spolehlivost.

Výhodou této práce jsou dobře měřitelné výsledky, což nebývá u všech finančních pozic samozřejmostí. Požadavek na předchozí praxi na této pozici nebývá striktní.