„Nacházíme se nyní v možná nejkrásnější fázi, kdy se nádherná železobetonová konstrukce odhalila ve své, řekl bych až katedrální syrovosti. Prostor tak můžeme vnímat jako celek, bez rozdělení na jednotlivé kóje,“ upozornil architekt a dodal, že tuto krásu se ve svém návrhu snažil uchovat i pro budoucí uživatele knihovny. „Samozřejmě, bude zde vzduchotechnika, rozvody, ale například příčky v návštěvnické části budou skleněné, takže zachovají představu původního prostoru,“ míní Vávra, který podle svých slov přistupoval k rekonstrukci s pokorou.

„Na rekonstrukci toho zvlášť nového nevymyslíte. Naopak musíte objekt očistit od toho, co zde nechala minulost, a citlivým způsobem do toho zakomponovat současné potřeby. V tomto případě bylo příznivé, že budovu bývalé továrny tvoří skeletový systém, tedy vlastně sloupy. Prostor není zatížen plnými stěnami, a tím pádem se do toho dobře vpisuje nový program. Měl jsem tak osnovu sloupů, do níž jsem vkládal příčky, a tak podle potřeb provozu členil stavbu do nového celku,“ přiblížil Vávra.

Stavbaři během bouracích prací narazili na několik problematických míst, která bylo nutné řešit. „Například byly objeveny azbestové trubky ve zdech, objevila se také velká kontaminace nebezpečnými látkami ve druhém nadzemním podlaží,“ prozradila ředitelka knihovny Lenka Václavíková s tím, že na její likvidaci dohlíželi i hygienici, takže pobyt v těchto prostorách bude jak pro uživatele, tak zaměstnance knihovny bezpečný.
Souběžně s pokračující rekonstrukcí se knihovníci připravují na přesun do nových prostor, který se plánuje na přelom léta a podzimu příštího roku.

„V nové knihovně bude 70 tisíc svazků ve volném výběru. Snažíme se proto tyto knihy připravit. Budou například nově obaleny a opatřeny elektronickými páskami, chránícími proti krádežím,“ doplnila ředitelka.

Díky nové budově může knihovna opustit dosavadní záložní sklady, odkud bylo nutné knihy dovážet. „Už nyní jsme opustili sklad v Dolním Přímu. Nyní se stěhují knihy z druhého skladu ve Starých Nechanicích. Před umístěním ve Vertexu projdou revizí v naší pobočce na Eliščině nábřeží,“ dodala.