Proč ministerstvo včas a intenzivněji  nekomunikovalo s těmi, kterých se reforma týká?

Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci připomínkového řízení k balíku zákonů první etapy sociální reformy, které probíhá do konce měsíce března, pořádá kulaté stoly s jednotlivými sociálními partnery, neziskový organizacemi nebo občanskými sdruženími.

Již minulý týden došlo k dohodě s Chartou sociálního podnikání o úpravách navrhovaných změn v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Zachována tedy zůstane možnost tzv. náhradního plnění, ale v podobě, která zamezí jeho zneužívání, zejména odběru zboží od firem zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením víceméně pouze fiktivně.

Charta a MPSV dospěly k dohodě v otázce podpory na pracovní místa v provozu chráněné dílny. Další jednání probíhají kontinuálně až do konce měsíce.

Sociálně a zdravotně handicapovaní vás ale kritizují za to, že se chystáte snížit podporu, která jim byla dosud určena. Skutečně to zachrání státní rozpočet?

Především to není pravda, celkový objem vynakládaných prostředků zůstává téměř beze změn. Pro ilustraci: v roce 2010 bylo na tuto oblast z rozpočtu ČR vynaloženo téměř 66 miliard korun, v roce letošním to je 64 miliard Kč a v roce příštím je plánováno opět 66 miliard korun.

MPSV hledá úspory na straně administrace celého systému, který je nepřehledný, neefektivní a drahý.

Chystáte se prý ale také zrušit průkazky TP, ZTP a ZTP/ P, na něž jsou vázány dílčí výhody a úlevy, které handicapovaným alespoň částečně kompenzují jejich znevýhodnění…

Tato informace se naprosto nezakládá na pravdě, MPSV průkazy ZTP a ZTP/P neruší, stejně jako výhody a úlevy s nimi spojené.

Dochází pouze k obměně nosiče těchto výhod, průkazy budou nahrazeny novými typy, a to navíc v průběhu dvou let, tedy s dostatečnou časovou rezervou, po kterou budou platit oba typy průkazek.