Vyplývá to z průzkumu, který ve 29 zemích uskutečnila společnost Accenture. Průzkum se týkal především lidí, kteří působí v oblasti obchodu.

Obchodníci přitom patřili mezi ty specialisty, které byly firmy ochotny nabírat i v době nejhlubší krize. Ochota změnit zaměstnání byla ale v uplynulém období všeobecně velmi nízká. Pokud se teď začal postoj zaměstnanců měnit, obchodníků se to zatím zjevně netýká.

Například podle zkušeností personální agentury Robert Half International je tradičním indikátorem změn oblast IT.

Rok osobního rozvoje

Více než polovina respondentů (59 % žen a 57 % mužů) v průzkumu Accenture prohlásila, že letos budou pracovat na rozvoji svých znalostí a/nebo schopností, aby dosáhli svých pracovních cílů.

„Na pracovištích se objevuje nečekaná dynamika,“ uvedl Adrian Lajtha, vedoucí pracovník společnosti Accenture. „Kvalifikovaní pracovníci dnes, navzdory své nespokojenosti, nehledají jiné zaměstnání. Místo toho se zaměřují na své schopnosti a vyhledávají školení, zdroje a lidi, díky kterým budou moci dosáhnout svých cílů. Přední společnosti by měly tyto snahy zaměstnanců podpořit a nabídnout jim inovativní školení, rozvoj vůdčích schopností a jasně definovaný kariérní postup.“

Po čem touží ženy, po čem touží muži

Průzkum zaznamenal určité rozdíly v postojích mužů a žen a zkušenostech, které se podílely na jejich utváření.

Zatímco více než polovina respondentů (55 % žen a 57 % mužů) je spokojena s pozicí, které dosáhla, ženy častěji uvádějí, že jejich kariérní postup není zrovna rychlý (63 % žen a 55 % mužů). Zároveň však méně žen uvedlo, že by chtěly dosáhnout pozice v nejvyšším vedení (14 % žen a 22 % mužů).

Ženy také méně často uváděly, že požádaly o zvýšení platu (44 % žen a 48 % mužů) a povýšení (28 % žen a 39 % mužů).

Mezi nejdůležitějšími faktory, kvůli kterým respondenti chtějí dosáhnout kariérního postupu, jsou lepší finanční ohodnocení (65 % žen a 67 % mužů); nové, náročnější úkoly (44 % žen a 48 % mužů); flexibilní pracovní doba (39 % žen a 34 % mužů); a vedoucí pozice v rámci společností, ve kterých pracují (22 % žen a 28 % mužů).

Generační rozdíly

Mimo rozdílů mezi názory mužů a žen se také potvrdilo, že i v této oblasti existují určité disproporce mezi jednotlivými věkovými skupinami.

Pro všechny věkové skupiny je nejdůležitějším důvodem kariérního postupu vyšší plat, ale nejmladší účastníky – generaci Y – finanční ohodnocení motivuje mnohem více (73 %), než respondenty generace X (67 %) nebo starších ročníků (58 %).

Nejčastější důvody nespokojenosti
nedostatečné finanční ohodnocení (47 % žen a 44 % mužů)
nedostatek příležitostí k osobnímu růstu (33 % žen a 32 % procent mužů)
nemožnost kariérního postupu (33 % žen a 34 % mužů)
pocit bezvýchodnosti (29 % žen a 32 % mužů)