V naší firmě probíhá reorganizace a personalistka mi říkala, že mi musí dát výpověď pro nadbytečnost, ale pokud prý podepíšu dohodu, tak podle kolektivní smlouvy dostanu dvě odstupné za výpovědní dobu a ještě dvě odstupné navíc. Bojím se však, že kvůli dohodě přijdu o podporu v nezaměstnanosti. Můžete mi, prosím, poradit co mám dělat, dohodu bych podepsal, protože o nabízené peníze přijít nechci, ale o podporu také ne.

Jaká je standardní výše podpory

Zákon o zaměstnanosti určuje výši podpory v nezaměstnanosti v procentech z příjmů zaměstnance z jeho předchozího zaměstnání. Úřad práce vyplatí uchazeči o zaměstnání, který splní stanovené podmínky, následující části jeho průměrného měsíčního čistého výdělku:
- během prvních dvou měsíců podpůrčí doby 65 %,
- další dva měsíce 50 %,
- po zbývající dobu 45 %.
Pozor, vždy se však uplatní zákonný limit, který se každoročně mění - v roce 2011 činí maximální výše podpory v nezaměstnanosti 13 528 Kč za měsíc.

Délka vyplácení podpory v nezaměstnanosti se pak odvíjí od věku uchazeče:
- do 50 let pět měsíců,
- nad 50 do 55 let osm měsíců,
- nad 55 let jedenáct měsíců.

Kdy se podpora snižuje

Zákon o zaměstnanosti dále stanoví, že v případě, že uchazeč ukončí své zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem bez vážného důvodu, bude procentní sazba jeho podpory v nezaměstnanosti pouze 45 % průměrného čistého měsíčního výdělku.

Co je považováno za vážné důvody stanoví § 5 zákona o zaměstnanosti

a) nezbytná osobní péče o dítě do 4 let,
b) nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která je podle zvláštního právního předpisu považována za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby,
c) docházka dítěte do předškolního zařízení a povinná školní docházka dítěte,
d) místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
e) okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnancem,
f) zdravotní důvody zaměstnance nebo jiné vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské, nebo důvody hodné zvláštního zřetele.

Z výše uvedeného vyplývá, že ani při podpisu dohody o skončení pracovního poměru, ke které nemá uchazeč o zaměstnání výše uvedený vážný důvod, tento uchazeč o podporu v nezaměstnanosti nepřijde. Bude mu pouze po dobu prvních čtyř měsíců krácena – tedy namísto 65 % během prvních dvou měsíců a 50 % během dalších dvou měsíců bude dostávat po celou podpůrčí dobu pouze 45 % průměrného čistého výdělku.

Organizační důvod je také vážný důvod

Vaše situace je ovšem jiná. Důvodem skončení vašeho pracovního poměru jsou totiž organizační změny vedoucí k vaší nadbytečnosti. Organizační důvody sice nejsou přímo uvedeny v seznamu vážných důvodů, úřady práce je tak ale v praxi posuzují. Považují je za důvody hodné zvláštního zřetele a podporu v nezaměstnanosti vyplácejí v případě jejich existence ve standardní, nezkrácené výši.

Z druhé strany vás však upozorňuji, že k organizační změně musí u zaměstnavatele skutečně dojít. V případě šetření je zaměstnavatel povinen ji úřadu práce prokázat, jinak by mohl požadovat vrácení neoprávněně vyplacené podpory. Nelze tedy pouze organizační důvody v dohodě uvést, aniž by skutečně existovaly.

Doporučení

Vzhledem k tomu, že vám v případě uzavření dohody z kolektivní smlouvy vyplývá nárok na odstupné nad rámec zákona a vy nemáte zájem na pokračování pracovního poměru, doporučuji vám zaměstnavatelem nabízenou dohodu uzavřít. Tato varianta je pro vás finančně nejvýhodnější a o podporu se bát nemusíte. Pohlídejte si však, aby v dohodě bylo výslovně uvedeno, že důvodem skončení pracovního poměru jsou organizační změny uvedené v § 52 písm. c) zákoníku práce, tedy vaše nadbytečnost na základě rozhodnutí zaměstnavatele.

Prosím, počítejte ale s tím, že vám podpora v nezaměstnanosti nebude vyplácena ihned po skončení pracovního poměru, ale posunuta o násobky zákonného odstupného, tedy v případě organizačních změn o tři měsíce. Pokud vám tedy skončí pracovní poměr například k 31. 3., podpora vám bude vyplácena až od 1. 7. Samozřejmě po celou podpůrčí dobu podle vašeho věku a v nekrácené výši.

Na dnešní dotaz odpovídala Nataša Randlová, advokátní kancelář  Randl Partners, člen Ius Laboris


Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.