„Na schůzce věřitelů se rozhodne, jakým způsobem se bude situace ve společnosti řešit,“ uvedl insolvenční správce Petr Bendl. „Jednou z možností je reorganizace společnosti, čemuž také odpovídají parametry situace v porcelánce,“ pokračoval Bendl, podle kterého je druhou možností vyhlášení konkurzu. „Vůle pro reorganizaci tady ze strany věřitelů a mé je. Aby byla porcelánka funkční, je i v zájmu zachování zaměstnanosti ve společnosti,“ dodal.

Podle Bendla se do insolvenčního řízení přihlásilo asi šedesát věřitelů, kteří uplatňují pohledávky za zhruba 50 miliónů korun. Část ze zhruba 190 někdejších zaměstnanců firmy, kteří o to požádali, již dostala od Úřadu práce v Karlových Varech vyplacené náhrady mezd, které jim společnost v úpadku neměla z čeho zaplatit.

„Mzdy za minulý měsíc už společnost vyplatila,“ uvedl Bendl, podle kterého má firma nyní zhruba šedesát kmenových zaměstnanců. Dalších asi sto podle něj přešlo do jiných firem v areálu podniku.