„Průzkum se v Česku koná čtvrtým rokem a pozitivní výsledky jsme mohli zatím oznámit vlastně jen na samém začátku, další tři roky ve firmách vždy převažoval záměr propouštět,“ říká generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika Jaroslava Rezlerová.

Zlepšení o devět procent

Míru optimismu nebo pesimismu vyjadřuje takzvaný „čistý index trhu práce“, který se stanovuje číselným rozdílem mezi odpověďmi „budeme nabírat“ a „budeme propouštět“. Pro letošní druhý kvartál předpokládá přijímání pracovníků sedm procent oslovených společností, propouštění hlásí tři procenta. Zbylých 87 % početní stavy zaměstnanců měnit nehodlá. Sečteno a podtrženo to dohromady dává čistý index plus čtyři procenta. V předchozím čtvrtletí i před rokem byl index minus pět procent.

Průzkum provádí Manpower, který byl založen v roce 1948, v některých zemích už 47 let. Dosud se týkal 39 států a oblastí, 40. země přibude letos v létě, bude jí Slovensko. Umožňuje to jedinečné globální srovnání.

Pro Českou republiku je například velmi významné, že v sousedním Německu vyšel výzkumníkům pro druhé čtvrtletí 2011 čistý index na úrovni plus devíti procent. „Zkušenost ukazuje, že Česko následuje Německo v trendech zaměstnanosti zhruba se zpožděním jednoho pololetí,“ komentuje to Rezlerová a naznačuje tak, že další výhled pro letošní rok může být ještě optimističtější.

Porovnání podle odvětví

Zaměstnavatelé v šesti odvětvích z 10 předpovídají pro druhé čtvrtletí 2011 zlepšení náborového prostředí. Odvětví finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům hlásí nejoptimističtější index ve výši +8 % a známky zlepšení jsou patrné i v odvětví velkoobchod a maloobchod, s indexem +6 %. Tyto dva sektory byly ještě v minulém čtvrtletí pesimistické. Pozitivní vývoj pokračuje ve zpracovatelském průmyslu. Mírně pozitivní vývoj předpovídá po dvou letech stavebnictví, kde se silně odrážejí sezónní vlivy, stejně jako v zemědělství, lesnictví a rybolovu.

Naproti tomu zaměstnavatelé ve čtyřech odvětvích hlásí negativní náborové aktivity. Nejpesimističtější jsou zaměstnavatelé v odvětví těžba nerostných surovin, kde se index propadl na –9 % a negativní náborové plány hlásí také odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody, s přepokládanou hodnotou indexu –8 %. Mírný pokles počtu pracovních míst předpokládá státní správa, zdravotnictví, vzdělávání a kultura a sektor ubytování a stravování.

Regionální srovnání v rámci ČR

Nejoptimističtější jsou zaměstnavatelé na Moravě. Z jejich odpovědí vyplývá pro druhé čtvrtletí 2011 regionální index +7 %. Pro první tři měsíce letošního roku hlásili ještě loni údaj –13 %. Trh práce v Čechách bude v nadcházejícím čtvrtletí stagnovat, index zde dosahuje hodnotu 0 %. I to je ale svým způsobem dobrá zpráva, protože čtvrt roku starý odhad hovořil o – 5 %. Zaměstnavatelé v Praze očekávají mírný nárůst počtu pracovních sil s indexem +5 %, před čtvrt rokem to měla být nula.

Indičtí optimisté versus řečtí pesimisté

Celosvětově se průzkumu zúčastnilo téměř 64 000 zaměstnavatelů ve 39 zemích a oblastech světa. Zaměstnavatelé ve 33 z 39 zemí a oblastí očekávají, že v následujícím čtvrtletí budou v různé míře zvyšovat počet svých zaměstnanců.

Zaměstnavatelé v Indii, Tchaj-wanu, Brazílii, Číně, Turecku a Singapuru hlásí pro první čtvrtletí nejsilnější náborové plány, zatímco předpověď v Řecku, Španělsku, Irsku a Itálii je nejvíce pesimistická. V porovnání s předchozím čtvrtletím se očekává oslabení indexu v 18 z 39 zemí a oblastí. Ze 36 zemí a oblastí, ve kterých je umožněno meziroční srovnání, zaměstnavatelé v 25 očekávají, že náborové aktivity se zvýší.