„Realizovaný projekt je přínosný nejen pro společnost Tesla Blatná, ale pro celou Českou republiku,“ upozorňuje ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. „Česká republika je sice schopná vyrábět špičkové produkty a využívat stávající know-how, ale zároveň nám chybí schopnost vytvářet vlastní inovace. Společnost Tesla Blatná je příkladem toho, jakým směrem se vydat,“ dodává Kocourek.

Podpora projektů z oblasti výzkumu a vývoje je v současné době trendem v západních zemích. „Výzkum, vývoj a inovace jsou cestou, jak posílit konkurenceschopnost České republiky. Naším cílem tedy je, aby se v České republice výrobky nejen vyráběly, ale také vymýšlely,“ vysvětluje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Společnost už investovala značné finanční prostředky do pořízení nových strojů a zařízení. Výzkum nových technologií a výrobků zahájila s tím, že chce vyměnit stávající jednoduché výrobky produkty sofistikovanějšími.

Pracovní oděvy s detekcí životních funkcí

„Aby byla Tesla stále konkurenceschopná, začali jsme se zaměřovat na progresivní sektor senzorů, integrovaných senzorových modulů a smart mikrosystémů pro inteligentní textilie, jako jsou například pracovní oděvy s detekcí životních funkcí pracovníka. Tento strategický záměr vyvolal potřebu nových výzkumných prostor se sníženou prašností a nového zařízení,“ říká generální ředitel společnosti Jan Kalous.

V laboratoři najdou pracovní uplatnění kvalifikovaní odborníci. Rozšíření a zkvalitnění výzkumných a vývojových kapacit podniku přinese prohloubení spolupráce s vysokými školami a Akademií věd České republiky. K posílení konkurenceschopnosti rovněž přispěje větší zapojení podniku do národních a evropských programů výzkumu a vývoje.

Polovina produkce jde na export

Tesla Blatná je tradičním výrobcem elektrických a elektronických součástek pro automobilový průmysl a součástek i elektrických obvodů pro elektroniku. Do zahraničí vyváží 50 % své výroby. Projekt v rámci programu Potenciál zahájila v lednu 2009, ukončen by měl být v březnu letošního roku.

Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit, jejichž výsledky jsou následně využity ve výrobě. Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo dne 4. ledna 2010 třetí kolo výzvy k podání žádosti o podporu, a to formou kontinuálního, avšak časově omezeného příjmu žádostí. Příjem elektronických registračních žádostí o poskytnutí dotace byl zahájen 26. února 2010 a končí 30. září 2011. Příjem plných žádostí probíhá od 27. dubna 2010 do 30. listopadu 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu jsou tři miliardy Kč.