On-line aplikace vyvinutá společností Scio, jedničky na trhu s vývojem testů, je zaměřená na firemní klientelu. Základem je Test pracovního potenciálu, který pracuje s předpoklady uchazečů k tomu, jak dobře se vyrovnají s nároky, které na ně nová práce klade – jak rychle jsou schopni se učit, přizpůsobit, nacházet samostatně řešení zadaných úkolů, nacházet nejefektivnější cestu řešení, přizpůsobit se nové situaci a pracovat pod zvýšeným tlakem.

Žádné odhady a domněnky z dotazníku

Test se tak zaměřuje na zcela odlišnou dimenzi kvalit, než byli personalisté doposud zvyklí. Místo dotazníkových psychodiagnostik zjišťujících míru sociálních soft skills je tu nástroj zaměřený na jinou, kognitivní oblast pracovního potenciálu. Ta je navíc, na rozdíl od dotazníkových sond, velmi přesným odrazem předpokladů uchazeče, a to díky velmi přesnému hodnocení, které navíc nevyžaduje interpretaci psychologa. Výsledkem je tzv. percentil, číslo na škále 0 až 100, které uchazeče srovnává s ostatními uchazeči i s referenční skupinou čítající tisíce testovaných. Aplikace Personline, se kterou už pracuje řada firem, nyní posiluje unikátnost své nabídky: zavádí technologii postavenou na Item Response Theory (IRT), která ještě zefektivní vyhodnocování testů a umožní vytvářet jedinečný test pro každého jednotlivého uchazeče.

Kdy je nejvhodnější aplikaci Personline využít?

Podle dosavadních zkušeností personalistů, kteří už s Personline pracují, lze aplikaci využít jak při rané fázi náborového procesu, tak při testování stávajících zaměstnanců a při personálních auditech. Na otázku, co považuje za přednosti tohoto nástroje personální diagnostiky, odpověděl personalista společnosti Glazura s.r.o. Roman Hříbek.

„Dobré jméno poskytovatele této služby, vědomí naprosté profesionality testů. Oceňujeme ukazatel "Percentil", díky kterému víme, jak se testovaný umístil v rámci všech ostatních testovaných osob.“

Nespornou výhodou je rovněž fakt, že personalista a případně i další kompetentní lidé mají trvalý on-line přístup k výsledkům kandidátů i ke všem potřebným informacím. S výsledky pak může personalista pracovat v rámci uchazečova portfolia, které vytvořil registrací jednotlivých uchazečů a využít je třeba v plánování kariérních programů či dalšího firemního vzdělávání.
Společnost Scio nabízí všem zájemcům vyzkoušení aplikace ZDARMA, více informací na info@personline.cz, nebo na tel. čísle 234 705 016.

Co je IRT?

Společnost Scio již metodu IRT zavedla a odzkoušela v jiných projektech určených pro klienty v oblasti vzdělávání. Nyní bude na principu IRT pracovat i Personline. Přednosti a podstatu technologie IRT nám objasnil Mgr. Jiří Dvořák, Ph.D. z oddělení Výzkum a inovace:

Můžete nám přiblížit, co se chystá nového v aplikaci Personline?

Přecházíme z klasické teorie testů na IRT (Item Response Theory, pozn. autora), což je moderní a ve světě asi nejpoužívanější metoda na vyhodnocování testů. Umožňuje nám, aby každý test byl jiný, a přesto byly srovnatelné. To znamená, že když dva různí lidé dostanou dva různé testy, my je přesto dokážeme mezi sebou srovnat. To klasická teorie testů neumožňuje, ta potřebuje testy stejné.

Jak se udělá, aby se testy staly porovnatelnými?

Podstatou metody IRT je, že nevyhodnocujeme celý test, ale jednotlivé úlohy zvlášť – ty mají předem vypočítanou obtížnost a na základě ní dokážeme určit úroveň uchazeče. Uchazečům se každá další úloha zobrazuje podle odpovědi na ty předchozí, právě s ohledem na jejich obtížnost.

Zůstane percentil jako výsledek testu, jak je tomu doposavad?

Ano, percentil zůstane jako porovnání s referenční skupinou. (percentil je číslo, které říká kolik procent testovaných uchazeč svým výsledkem přeskočil, pozn. autora)

Proč se Scio rozhodlo pro zavedení IRT?

Hlavním důvodem je schopnost sestavovat variabilní testy. Zlepší to naší konkurenceschopnost se světem a klientům nabídne zlepšená služba přesnější informace o lidech, které přijímají.

Takže technologie IRT umožní vytvářet jedinečné testy, uchazeči se tím pádem nemůže stát, že by někde stejný test již absolvoval. Je to tak?

Je to téměř nemožné, aby se se stejným testem setkal. V této chvíli se bude kombinovat z tisíce otázek. Ty budou rozděleny do dílčích kategorií a z té může uchazeč dostat libovolnou otázku.

Co se změní pro personalistu?

Pro personalistu se nezmění nic, vše zůstane stejné a přehledné. Výsledky budou, jako doteď, k dispozici okamžitě v aplikaci. Jedinou změnou bude, že personalista už nebude vidět zadání testu. Bude vidět, jak uchazeč odpovídal na jednotlivé typy úloh. Personalista bude moci testovat větší počet lidí bez rizika, že budou řešit stejnou úlohu.

Kdyby se stalo, že uchazeč nebo personalista vznesou nějakou námitku a budou chtít zpětně dohledat přesné zadání, bude to možné?

Budeme mít samozřejmě interní záznamy, kde bude dohledatelné, na které úlohy uchazeč odpovídal. Veškerá data se ukládají, využíváme hashování, takže jsou údaje bezpečně chráněny. Pak jsme schopni řešit reklamace interním reklamačním řízením.

Jak je to ve světě a v České republice s používáním IRT?

V České republice se IRT zatím nepoužívá u testů nám známých. V zahraničí je to běžná praxe, je to určitě převládající metoda. Všechny konkurenční zahraniční firmy, které používají psychometrické testy, mají IRT.