Řešení našli například na Katastrálním úřadě pro Jihomoravský kraj. I zde si uvědomili, že na zaměstnance jsou kladeny stále vyšší nároky, a to především v oblasti managementu. Na jejich odborný růst dokázali získat prostředky ze strukturálních fondů Evropské unie.

Jak zkvalitnit řízení lidských zdrojů

„V rámci zkvalitnění služeb veřejné správy se snažíme zdokonalovat fungování úřadu a poskytovat tak občanům co nejlepší služby. K tomu je třeba mít také kvalitnější řízení lidských zdrojů,“ vysvětluje Eva Krajíčková z katastrálního úřadu Jihomoravského kraje.

„Vzhledem k omezeným finančním prostředkům jsme ale zatím nemohli realizovat část důležitých školení vedoucích zaměstnanců a personalistů. Pomohly nám až dotace z evropských fondů,“ dodává.

Na vzdělávání personalistů získal úřad dotace v hodnotě téměř tří miliónů korun z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Management úřadu tak zjistí, jak své zaměstnance správně hodnotit a vést. Kurzy budou zaměřeny i na nové trendy v personalistice.

Projektů jsou už stovky

Projektů na zvyšování kvality úřadů a vzdělávání zaměstnanců se z evropských dotací ve veřejné správě realizují už stovky. Ministerstvo vnitra, které má program Lidské zdroje a zaměstnanost na starosti, zatím schválilo 449 projektů v celkové hodnotě 3,8 miliardy korun. Rostoucí kvalita zaměstnanců veřejné správy je podle ředitele Odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra Pavla Kryštofa zcela přirozená.

„Podniky, které se soustředí na výrobu, také musí neustále investovat do nových technologií a inovací. Veřejná správa pak nabízí především služby občanům, je tedy logické, že je nutné investovat především do zvyšování kvalifikace zaměstnanců. I když si o veřejné správě většina lidí myslí opak, ani my nezůstáváme v současných trendech na trhu práce pozadu,“ doplňuje Kryštof.