Nejčastěji skloňovanými programy podpory byly Eko-energie, Nemovitosti a Rozvoj. Od roku 2004, kdy informační linka vznikla, padlo už 60 592 dotazů.

"Dlouhodobě se snažíme přístup k evropským penězům českým podnikatelům co nejvíce usnadnit. Vzrůstající zájem o Zelenou informační linku je toho hezkým důkazem," říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. "Ještě důležitější ale samozřejmě je, že se nám evropské finance daří k podnikatelům skutečně přesouvat – zájemci o programy si do konce roku 2010 rozdělili už 15 miliard korun," dodává.

„Během roku 2010 nabídlo Ministerstvo průmyslu a obchodu šanci získat podporu z téměř všech dotačních titulů spadajících pod Operační program Podnikání a inovace. Podnikatelé mohli žádat o podporu svých projektů také ze třech všeobecně nejoblíbenějších programů Eko-energie, Nemovitosti a Rozvoj,“ upozorňuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

„Program Eko-energie podporuje úspory a využívání alternativních zdrojů energie, Nemovitosti nabízejí spolufinancování při budování infrastruktury vhodné pro podnikání a program Rozvoj pomáhá malým a středním podnikům ze znevýhodněných regionů České republiky nakupovat nové technologie a zařízení,“ připomíná Křížek.

Nejvíc dotazů směřovalo k fungování on-line aplikace

Volající se v roce 2010 nejčastěji ptali na to, jak správně pracovat s on-line aplikací pro předkládání projektů eAccount. Dotazů k tomuto administračnímu systému padlo celkem 2632.

Program Eko-energie zajímal 1558 volajících, otázek týkajících se metodiky zaznělo 1452. Nejčastějšími metodickými tématy bylo dodržování pravidel pro výběr dodavatelů, čerpání podpory v rámci principu de minimis nebo třeba určení správné velikosti podniku dle definice Evropské komise. Čtvrtým a pátým nejčastěji konzultovaným tématem byl program Nemovitosti (1 285 dotazů) a Rozvoj (1 124 dotazů).

Zelená informační linka o podpoře podnikání je žadatelům k dispozici každý všední den od 9 do 13 hodin. Zájemci o informace o dotačních programech spravovaných agenturou CzechInvest mohou své dotazy zasílat také na e-mailovou adresu programy@czechinvest.org. Jejím prostřednictvím CzechInvest vloni odpověděl na téměř 2000 dotazů.

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) mezi podniky z oblasti zpracovatelského průmyslu, centra sdílených služeb a technologická centra v období 2007-2013 rozdělí 3,6 miliardy euro, tedy okolo 85 miliard korun. O dotaci mohou požádat podniky, které své projekty realizují mimo území hlavního města Prahy. Řídícím orgánem OPPI je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, zprostředkujícím subjektem pro dotační tituly OPPI je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest.