Brand Manager spadá do marketingového oddělení rychloobrátkových společností (FMCG). Samostatně řídí nadlinkové - ATL aktivity (nákup a využití masových médií – televize, rozhlas, tisk) dle marketingového plánu.

Vede také podlinkové - BTL aktivity (aktivity, které nevyužívají masmédia – například spotřebitelské soutěže, věrnostní programy). Má zodpovědnost za vedení a spravování marketingového rozpočtu včetně vyhodnocování marketingových aktivit. Spolupracuje s reklamními a mediální agenturami, zpracovává analýzy trhu. Je v úzkém kontaktu s obchodním oddělením ve společnosti.

Ze zkušeností společnosti Robert Half International vyplývá, že ideálním kandidátem na pozici brand manažera je absolvent vysoké školy s minimálně tříletou praxí v oboru. Zaměstnavatelé také kladou důraz na velmi dobrou znalost anglického jazyka. Důvodem je velmi časté využívání a přebírání marketingových materiálů ze zahraničí.

Na pracovním trhu se bězně vyskytují pozice Brand Executive (zaměstnavatelé vyžadují na tuto pozici 0-2 roky praxe v oboru), Brand Manager (pro kandidáty s praxí v oboru 3-5 let) a Group Brand Manager (praxe v oboru je vyžadována v délce 5 a více let. Navíc je tato pozice vždy spojena s vedením týmu). Na trhu se objevuje také pozice Junior Brand Manager, která představuje mezistupeň mezi pozicí Brand Executive a Brand Manager.

Velmi často se setkáváme s tím, kdy firmy využívají trainee programy pro absolventy vysokých škol, a to na pozici Brand Executive. Ti pak mají možnost v rámci firmy dále profesně růst.

Můžeme potvrdit, že o zmíněné pozice je velký zájem ze stran uchazečů. Rozhodujícím faktorem pro uchazeče bývá o jakou firmou se jedná a jaké značky by zastupovali.