Naši členové – zaměstnavatelé OZP jsou převážně podniky – živé organismy citlivé na jakékoli výkyvy ať už trhu, nebo podpory.

Problém je nutno posuzovat komplexně – ne vytržený z kontextu. Náhradní plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením je jen malá část, jakási špička ledovce. Přestože je zneužíváno řadou spekulantů, kteří si na něm vybudovali svůj byznys, existuje celá řada slušných a dlouholetých zaměstnavatelů OZP, kterým skutečně pomáhá navazovat obchodní vztahy, bez nichž žádná firma – tedy ani zaměstnavatel OZP – nemůže existovat.

Předkládáme již několik let řadu námětů i konkrétních návrhů, které by tento nástroj dostaly pod kontrolu, bohužel zatím neúspěšně. Důvody jsou možná jednoduché, ale ne snadno pochopitelné.

Návrh považujeme za neuvážený a předčasný, spolu s ostatními restriktivními návrhy včetně dramatického omezení dotací by měl dopad nejen na spekulanty, ale především na stovky zodpovědných zaměstnavatelů.

Mnoho z těch, kteří desítky let budují a navzdory krizi udrželi tisíce vhodných pracovních míst pro osoby se ZP, často bez šance najít práci na volném trhu, by ztratilo část svých zákazníků, tedy i ekonomickou stabilitu.

Prosazujeme názor, že nejdříve je nutno stavět základy nového systému podpory, teprve potom bourat osvědčené postupy. To, co předkládá nyní ministerstvo, nejsou v žádném případě reformní kroky, ale prosté škrty na osvědčeném principu: „někteří švindlují – potrestáme všechny“.