OP LZZ je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce a profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech.

„Firmy, organizace i jednotlivci mohou v rámci tohoto programu předkládat projekty, jejichž cílem je například nabídnout práci znevýhodněným skupinám obyvatel nebo zvyšovat kvalifikaci zaměstnanců,“ říká Iva Šolcová, ředitelka Odboru řízení pomoci z ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR (MPSV).

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost funguje od roku 2007. Na období 2007 – 2013 pro něj bylo vyčleněno 1,84 miliard EUR. „Česká republika k této částce přidává ze státního rozpočtu dalších 320 miliónů EUR, celkem je tedy k dispozici v přepočtu na koruny asi 55 miliard Kč,“ potvrzuje 1. náměstek ministra práce a sociálních věcí Vladimír Šiška.

Zatím bylo předloženo 8456 projektů

O program je ze strany předkladatelů projektů velký zájem. „Do současné chvíle bylo předloženo 8456 projektů v celkovém objemu 69,86 miliardy Kč, což už nyní překračuje možnosti programu. Projektové žádosti prochází několika stupni hodnocení. Aktuálně je schváleno 2592 projektů v celkovém objemu 32,70 miliardy Kč,“ konstatuje Iva Šolcová.

Co do počtu předkládaných projektů jsou nejčastějšími žadateli (asi v polovině případů) podnikatelské subjekty, čtvrtinu projektů předložily neziskové organizace. Z pohledu objemu financí šla více než polovina vyčleněných prostředků do projektů předkládaných státem a jeho institucemi a třetina prostředků krajům.

„Tyto instituce byly převážně zprostředkovatelem pomoci a v konečném důsledku se prostředky dostaly opět k podnikům, neziskovým organizacím a jednotlivcům,“ vysvětluje Šolcová.

Snahou MPSV je nyní upozornit veřejnost na tyto projekty a nabídnout lidem, kteří hledají zaměstnání nebo si chtějí zvýšit kvalifikaci, možnost se do nich zapojit. V rámci projektů vznikly například chráněné dílny, společensko-vzdělávací zařízení, informační centra, programy pro absolventy, rozšířily se služby azylových center a mnohých jiných sociálních zařízení.