Attorney / Advokát je zodpovědný za komplexní právní agendu. Pokud pracuje ve větší právní kanceláři (mezinárodní společnost), má na starosti pouze určitý výsek práva, je více specializovaný. Nejčastěji vyskytující se oblastí specializace bývá korporátní právo. Pokud pracuje v menší advokátní kanceláři, jeho agenda je širší – čítá více oblastí práva.

Advokát zastupuje své klienty u soudů, poskytuje právní poradenství, vykonává právní prověrky (tzv. due dilligence). Zpracovává právní rozbory a stanoviska. Může vykonávat funkci správce konkurzní podstaty či insolvenčního správce.

A kdo je advokát? Jedná se o absolventy právnických fakult, kteří následně musí po dokončení studia absolvovat tříletou praxi v jakékoliv advokátní kanceláři. Poté jsou připuštěni ke komplexní advokátní zkoušce. Pro vykonávání funkce advokáta je nutný zápis do České advokátní komory. K získání titulu JUDr. je zapotřebí složit rigorózní zkoušku.

Česká škola, zahraniční praxe

U pozic advokátů zaměstnavatelé preferují absolventy českých právnických fakult se zkušenostmi ze zahraničních stáží (ne však absolventy pouze zahraničních škol, a to z důvodu neznalosti českého práva). Obecně je pro firmy zahraniční praxe kandidátů na pozici advokátů velmi důležitá.

Klienti společnosti Robert Half také jednoznačně trvají na znalosti cizích jazyků (anglický jazyk, v poslední době se často vyžaduje kombinace anglického jazyka s jazykem německým či francouzským).

Specifikem pro pozici advokáta jsou extrémní nároky na časovou flexibilitu, a to mnohdy na úkor osobního života. Na druhé straně je nutnost časové flexibility advokátů kompenzována výborným finančním ohodnocením.

Za týden: Brand Manager

Čtěte také: [celá zpráva], [celá zpráva]