Podle Kamila Černého z kanceláře generálního inspektora SÚIP patřilo navíc 870 úrazů mezi závažné. To znamená, že hospitalizace zaměstnance přesáhla pět dnů.

Nejnebezpečnější je stavebnictví

„Největší počet smrtelných pracovních úrazů, 21 procent, byl zaznamenán v oblasti stavebnictví,“ informoval Černý.

Na tragické statistice smrtelných pracovních úrazů se 32 procenty podílejí cizinci. Ti obvykle náleželi k agenturním zaměstnancům, dále se jednalo o členy skupin podnikajících fyzických osob pracujících na živnostenský list, členy družstev nebo brigádníky.

V listopadu v Bělé u Staré Paky na Semilsku zemřel při výkopových pracích dělník. Jednatřicetiletého cizince zavalil sesutý blok výkopu, v němž pracoval, záchranáři mu už nemohli pomoci. Jen několik dnů předtím se Zápech u Prahy vážně zranil pracovník firmy, který spadl ze čtyřmetrové výšky. Tragédie se odehrála v říjnu při výkopech v Brandýse nad Labem, kde byli zavaleni tři dělníci. Jeden z nich se těžce zranil. Sedmadvacetiletého pracovníka usmrtil na konci září v Chodově na Sokolovsku lis ve firmě na výrobu plastových součástek pro automobilový průmysl, připomíná ČTK.

Inspektoři uložili pokuty bezmála za  čtyři milióny korun

Inspektoři jen v prosinci loňského roku uložili v rámci 1181 ukončených kontrol 90 pokut v celkové výši 3 879 000 korun. Důvodem bylo porušování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v pracovněprávní oblasti.

Praxe ale ukazuje, že dodržování všech předpisů ze strany zaměstnavatele samo o sobě není stoprocentní zárukou zamezen vzniku pracovních úrazů. Pravidla bezpečnosti musejí znát a dodržovat hlavně sami zaměstnanci. Jako účinný výchovný prostředek se při tom ukázal napříkladkomiks, který vznikl v brněnském závodě firmy Siemens na výrobu průmyslových parních turbín. I díky němu tady loni oslavili dva roky bez úrazu s následnou pracovní neschopností. [celá zpráva]

Od letoška se vede evidence podle nových pravidel

Od počátku letošního roku vstoupilo v platnost nařízení vlády upravující nově způsob evidence pracovních úrazů. Ta se už netýká jen zaměstnavatelů, ale vlastní úrazy povinně evidují i osoby samostatně výdělečně činné nebo jejich spolupracovníci. Kniha úrazů musí být vedena v elektronické nebo listinné podobě. Dokumentace musí být vedena v případech, kdy došlo k pracovní neschopnosti delší než tři dny nebo k úrazu smrtelnému.