První výrobní linku chce Shape Corporation spustit v lednu 2011 a úplný provoz má začít fungovat o rok později, kdy v závodě bude pracovat 125 lidí.

„Za posledního půldruhého roku se Plzeň a okolí staly častým cílem nových investic financovaných ze zahraničí,“ konstatuje Miroslav Křížek, generální ředitel agentury CzechInvest.

Zdůrazňuje, že výhodou regionu je blízkost Německa, které je největším trhem v Evropě, dokonalá infrastruktura s kvalitním dálničním spojením a připravenost potřebných nemovitostí.

„To vše spolu s dostatečným počtem kvalifikovaných pracovníků s mnohem menšími mzdovými nároky než je tomu o pár desítek kilometrů dál na západ zajišťuje Plzni skutečně vynikající výchozí pozici pro vyjednávání se zahraničními investory,“ dodává Křížek.

Rozhodla blízkost západoevropských odběratelů

Společnost Shape Corporation si zvolila Českou republiku pro její polohu v srdci Evropy, bohatou průmyslovou tradici a velký počet pracovních sil s praxí v automobilovém průmyslu. Nový závod bude otevřen ve Skvrňanech na plzeňském předměstí.

„Pro Plzeň jsme se rozhodli díky blízkosti západoevropských trhů, kde působí řada našich odběratelů,“ říká Mark White, viceprezident společnosti odpovídající za evropské trhy, a dodává: „Nejpozději od roku 2012 chceme v Plzni mít ve výrobě a na manažerských postech 125 nových zaměstnanců,“ upřesňuje.

Nový závod vyrobí čtyři milióny dílů ročně

Nový závod společnosti Shape Corporation bude mít kapacitu přibližně čtyř miliónů vyrobených dílů ročně. Ve výrobě se budou uplatňovat moderní technologie, které společnost sama vyvinula.

„Vyvinuli jsme několik unikátních řešení a zpracovatelských technologií, s jejichž pomocí jsme schopni zformovat ultrapevné oceli do složitých tvarů. Tato výrobní technologie je klíčovou konkurenční výhodou, která nám pomohla k pozici světového lídra v oboru automobilových aplikací systémů řízení nárazové energie. Kromě progresivního způsobu profilování budeme v plzeňském závodě zajišťovat i speciální tváření, ohýbání a robotické svařování,“ dodává viceprezident Mark White.

Na výběru dodavatelů spolupracují s CzechInvestem

Shape Corporation spolupracuje s agenturou CzechInvest na výběru dodavatelů pro nový závod – jde o dodávky lisovaných kovových dílů, plastových vstřikovaných dílů, kataforézního lakovaní, obalů a logistických služeb a dále o dodávky nářadí, forem, měřicích přístrojů a dalšího příslušenství pro výrobní linky.

Přednostně budou vybírány firmy z plzeňského regionu. „Společnost Shape Corporation od nás žádá zprostředkování kontaktů na možné dodavatele v Plzni a v okolí. Vybrali jsme vhodné firmy z jedinečné databáze, kterou si CzechInvest vytvořil a průběžně ji aktualizuje. V současné době probíhají osobní jednání s firmami, jejichž sortiment odpovídá potřebám investora,“ potvrzuje Křížek.