Projekt bude probíhat v období od 1. prosince 2010 do 30. listopadu 2013. V jeho první fázi bude vytvořena infobanka na webu, která bude zahrnovat legislativní rámec, popis a vysvětlení souvislostí. Infobanka bude obsahovat i stávající zkušenosti s realizací flexibilních forem práce na českém trhu i v zahraničí apod. Projektový web se stane informační, výukovou a interaktivní komunikační platformou.

Aktivity a výhody pro účastníky projektu

Zaměstnavatelé, kteří dosud váhali se zavedením flexibilních forem práce kvůli legislativním bariérám, si budou nyní moci vyjasnit, jaké mají možnosti. Ve druhé fázi projektu bude od dubna 2011 v provozu informační a vzdělávací centrum, kam se budou moci zaměstnavatelé kdykoli obracet se svými dotazy k této problematice.

Stejně tak se budou zástupci projektu prostřednictvím infocentra a call centra aktivně obracet k zaměstnavatelům, kterým nabídnou řadu aktivit a výhod. Kromě možnosti bezplatných individuálních konzultací dostanou konkrétní návody, jak postupovat při vytváření alternativních pracovních pozic a dále se budou moci zúčastnit vzdělávacích kurzů, workshopů a konferencí.

Nejen peníze rozhodují

S postupným oživováním průmyslu po období krize se pochopení zaměstnavatelů vůči rodinnému životu stane nezanedbatelnou konkurenční výhodou na trhu pracovních nabídek. Pokud si zaměstnanec vybírá práci, již dnes se často přiklání k takové nabídce, která respektuje, že člověk nežije jen prací, ale také soukromým životem. Nabídka pružné pracovní doby, popřípadě možnost pracovat z domova v době ošetřování rodinného příslušníka, může být rozhodující při podpisu pracovní smlouvy. Jak ukazují výzkumy, tuto podmínku bere v úvahu stále více zaměstnanců.

Family Friendly - firma přátelská k rodině

„Byli bychom rádi, kdyby si zaměstnavatelé uvědomili, že slaďování profesního a rodinného života není izolovaným tématem, ale je součástí firemní kultury,“ říká Renata Steinerová, pracovnice projektu. „Zaměstnavatelé, kteří zavedou alternativní formy práce, získají loajální a motivované zaměstnance s mnohdy lepšími pracovními předpoklady, než běžný průměr na trhu,“ dodává Steinerová.