„Smutným faktem zůstává, že za obchodování s lidmi za účelem jiných forem vykořisťování a nucené práce dosud nebyl nikdo pravomocně odsouzen,“ dodává Kutálková, podle níž se celosvětově jedná o největší byznys po pašování zbraní a drog.

„Loni bylo zahájeno 16 trestních řízení, existuje i rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, ten však ještě nenabyl právní moci,“ upřesňuje.

La Strada, která kromě Česka působí v dalších osmi zemích, vydala publikaci Příliš úzká brána k lidským právům, která se zabývá mezinárodními standardy a problémy České republiky při vyhledávání a identifikaci obchodovaných osob. Publikace je součástí projektu Assesment of the human rights impact of anti-trafficking laws and measures.

Oběti mají práva jen na papíře, většinou je nemohou využívat

Publikace konstatuje, že Česká republika fakticky nenaplňuje požadavky mezinárodních standardů, které ukládají kriminalizaci všech forem obchodování s lidmi. Závěry studie potvrdily, že řada opatření, která by měla působit preventivně a zároveň chránit práva obchodovaných osob, existuje pouze formálně a v praxi nejsou funkční. Obchodované osoby mají „na papíře“ nárok na poměrně širokou paletu práv a služeb. Těch se ale dočkají jen ojediněle.

„Hlavní problém začíná právě u identifikace. Pokud někdo není identifikován jako obchodovaná osoba, nemůže ani využívat práva, která mu jako obchodované osobě náleží – jako je například odškodnění za způsobené újmy,“ říká Irena Konečná, ředitelka organizace La Strada.

Podkladem pro studii byla i expertní diskuse týmu složeného z lidí působících v nevládním sektoru, státní správě i orgánech činných v trestním řízení. Tým došel k závěru, že bez skutečně multidisciplinárního přístupu nelze proti obchodování s lidmi efektivně bojovat.

„Expertní skupina se shodla, že abychom mohli poskytovat ochranu obětem a stíhat pachatele, je nutná spolupráce všech subjektů – neziskových organizací, policie a inspektorátů práce,“ říká Petra Kutálková.

„Jedním z dalších doporučení bylo také otevření spolupráce s firmami. Ty mohou pomocí svých strategií společensky zodpovědného chování fenoménu obchodování s lidmi za účelem pracovního vykořisťování a nucené práce významně omezit,“ dodává Irena Konečná.