Vyplývá to z průzkumu společnosti LMC mezi bezmála 200 firmami. Podle zjištění LMC bude ovšem více než polovina společností (55  %) vyplácet alespoň vánoční bonusy či prémie. To se ale netýká zdaleka všech zaměstnanců, jen pracovníků na vybraných pozicích.

„Ve srovnání s minulým rokem, kdy ekonomika ještě nebyla v příliš dobré kondici, je nyní situace lepší, bonusy pro letošní rok tedy o něco vzrostou, nicméně platí, že firmy značně zpřísnily kritéria pro jejich vyplácení,“ vysvětluje analytik Ondřej Mysliveček.

Pesimismus lidí je příliš optimistický

„Je zde provázanost na obchodní výsledky firem, na jejich ziskovost, množství uzavřených obchodních případů a podobně,“ dodává Mysliveček.

I sami zaměstnanci projevují v očekávání „přilepšení“ před koncem roku značný pesimismus. Ten se ale v porovnání s údaji získanými od zaměstnavatelů jeví ještě jako příliš vstřícné očekávání. Z téměř 1600 účastníků internetové ankety vyhlášené LMC jich 46  % nevěří, že by nějaký 13. nebo 14. plat letos dostali. Prostým odečtem lze tedy zjistit, že 54  % zaměstnanců stále doufá. Jak průzkum ukázal, větší polovina z této větší poloviny se dočká nepěkného zklamání.