Vyplývá to ze studie společnosti DMC management consulting, podle níž 72 procent českých zaměstnavatelů považuje hranici čtyřiceti let za krajní mez pro radikální změnu profesního zaměření.

„Důvodem může být samozřejmě to, že v České republice není příliš obvyklé měnit od základů svůj život v pozdějším věku,“ domnívá se partnerka firmy Jitka Tejnorová.

Z průzkumu také vyplynulo, že větší šanci na změnu oboru mají zaměstnanci v nižších pozicích. Manažera, který pracuje mimo obor, by zaměstnalo pouze 12 procent dotázaných.

Šanci uchazeče o zaměstnání v novém oboru ale může výrazně zvýšit to, že ho zaměstnavatel dobře zná a ví, jak pracuje.

To může být velké plus i pro lidi v předdůchodovém věku. Projevuje se to v praxi některých firem, které uskutečňují takzvanou mezioborovou rotaci pozic.

Rotace místo propouštění

„Mnozí zaměstnavatelé vnímají problém při zaměstnávání lidí před důchodem zejména u fyzicky náročných profesí, kde již zaměstnanci skutečně mají nižší výkonnost,“ říká Tejnorová.

„Aby firma nemusela propouštět, je taková rotace nejčastějším řešením,“ potvrzuje. Z průzkumu podle ní vyplývá, že všichni zaměstnanci rotující uvnitř firem zvládli svoji novou pozici, z toho v 85 procentech případů bylo nutné zaškolení.