Krajští zastupitelé na podporu těchto oborů vyčlenili příští rok 2,5 miliónu korun. „Program se projevil jako poměrně účinná forma motivace, v letošním školním roce se díky němu podařilo předejít citelnému nedostatku žáků ve vybraných učňovských oborech,“ řekl náměstek hejtmana pro školství Radek Cikl (ČSSD).

Letos už motivační příspěvek dostávají učňové v oborech stojní mechanik, nástrojař, tesař, zedník, řezník anebo sklář.

Systém stipendií má motivovat žáky devátých tříd, aby si na obory pro ně méně atraktivní podali přihlášku. „Je tu velký tlak ze strany budoucích zaměstnavatelů, kteří hledají kvalifikované zaměstnance. Vyhodnotili jsme tyto obory ve spolupráci s úřadem práce a zároveň do kříže i ty obory, kam se děti nehlásí. Nový stipendijní program je tak dalším z pilířů podpory vzdělávání středního školství,“ pokračoval Cikl.

Pro letošní školní rok má kraj na proplácení stipendií milión korun. Žáci mohou dosáhnout při dobrém prospěchu na motivační částku v prvním ročníku 250 korun měsíčně a v pololetí dostat dalších tisíc korun jako prospěchové stipendium. Motivační stipendium se přitom v dalších ročnících zvyšuje až na 500 korun.

V horizontu příštích tří let, kdy by se měla stipendia vyplácet už učňům ve všech ročnících, hodlá kraj uvolnit částku čtyři až pět miliónů korun ročně.