Investice v zóně jí umožní mimo jiné rozšíření výroby o nové produkty. Pokud FVE Solar Group splní veškeré podmínky, chce výstavbu zahájit v polovině příštího roku. Společnost nyní působí v pronajatých prostorách, které jsou nevyhovující a brání tak jejímu dalšímu rozvoji.

„Výstavba nového výrobního areálu umožní zásadním způsobem zlepšit organizaci výroby a skladování.  Nové prostory jsou nezbytným předpokladem pro plánované strojní investice, které dovolí rozšíření výroby a zvýší její konkurenceschopnost. Rozšíření výroby bude díky nově pořízeným technologickým zařízením spojeno i s nabídkou nového sortimentu v podobě ocelových a vlajkových stožárů,“ vysvětluje majitel společnosti Petr Glozyga.

Za rok existence dosáhli obratu 85 miliónů korun

Ačkoli firma vznikla teprve v loňském roce, její roční obrat se pohybuje kolem 85 miliónů korun. Momentálně zaměstnává pět pracovníků, výstavba nového závodu ve Strategické průmyslové zóně Holešov však vytváří předpoklady pro nabídku dalších pracovních míst. Pro svůj záměr potřebuje asi 5000 čtverečních metrů, z toho samotná výrobní hala představuje 1050 čtverečních metrů. Zbytek připadá na zpevněné plochy, komunikace a zeleň.

Pokud se podaří výstavbu zahájit v polovině příštího roku, začne závod fungovat ještě v prosinci 2011. V roce následujícím by pak mohla být realizována druhá etapa. Celková výše investice dosahuje 15 miliónů korun.

„Společnost FVE Solar Group patří k malým investorům, ale zato disponuje velkým potenciálem růstu. Holešovská zóna je místem, kde se bude moci rozvíjet a vytvářet tak další pracovní místa. Její vstup do zóny také plně zapadá do konceptu obsazování, kdy je uplatňován diverzifikovaný přístup. Jedině tak bude zóna, a tím i její přínos pro ekonomický rozvoj regionu, dlouhodobě stabilní,“ podotýká výkonný ředitel společnosti Industry Servis ZK Jakub Černoch.

Holešov je připraven pro investory v oblasti zpracovatelského průmyslu

„Strategická průmyslová zóna Holešov je připravená pro investory působící převážně v oblastech zpracovatelského průmyslu, v sektoru strategických služeb, technologických center nebo výzkumu a vývoje. Všechny investory, kteří splňují tyto a další podmínky pro vstup do státem podpořené průmyslové zóny, agentura CzechInvest vítá a bude je během jejich působení ve zlínském regionu i nadále podporovat k jejich dalšímu rozvoji,“ říká generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek.

Šest dosavadních zájemců o zónu chce vytvořit tisícovku pracovních míst

FVE Solar Group je šestou společností, která podepsala Deklaraci o porozumění se Zlínským krajem. Tyto firmy potřebují pro své záměry celkem 116 800 čtverečních metrů a plánují vytvořit v zóně více než 1000 pracovních míst. S dalšími zájemci společnost Industry Servis ZK jedná. O zónu se intenzivně zajímá například několik společností z Číny. Jde mimo jiné o výsledek pracovní návštěvy představitelů Zlínského kraje a Industry Servis ZK v Číně, kde v říjnu letošního roku představili zónu na několika prezentacích a veletrzích.