„Cílem knihy je poskytnout personalistům, zaměstnancům i dalším zájemcům praktické odpovědi na nejobvyklejší pracovněprávní dotazy v uspořádané formě, od vzniku po skončení pracovního poměru, od těhotenství a mateřské dovolené po zaměstnávání starobních důchodců, od diskriminace po náhradu škody,“ říká vedoucí autorského kolektivu JUDr. Nataša Randlová.

Randlová na přípravě jednotlivých dotazů spolupracovala s advokátkou Romanou Kaletovou a koncipienty Dašou Aradskou, Barborou Suchou a Ondřejem Chladou.

Při přípravě knihy autoři zohlednili - v samotném textu nebo v poznámkách k jednotlivým odpovědím - i návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí.

Právní stav publikace je tak aktuální k 1. lednu 2011. V textu se objevují i odkazy na různé internetové stránky, kde lze najít pomoc či se o určité problematice dozvědět více. 50 otázek a odpovědí z pracovněprávní poradny vyšlo v nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s.

Randl Partners je česká advokátní kanceláří v odvětví pracovního práva, specializuje se na
firemní i individuální poradenství v oblasti pracovního práva, zaměstnanosti, kolektivního
vyjednávání a personalistiky.