I když je to v zásadě dobrá zpráva, každý by jistě raději slyšel, že práce bude čím dál víc a firmy se chystají houfně nabírat nové lidi. Navzdory odeznívající krizi přetrvává ale mezi zaměstnavateli velká opatrnost. Firmy jsou navíc při hledání posil mnohem vybíravější.

„Zaměstnavatelé ve většině sektorů jsou nadále velmi opatrní v nabírání nových zaměstnanců,“ potvrzuje Jaroslava Rezlerová, generální ředitelka Manpower Česká a Slovenská republika.

Díky patří zpracovatelům

„Domníváme se ale, že díky rostoucím náborům ve zpracovatelském průmyslu by v prvním čtvrtletí 2011 nezaměstnanost opětovně růst neměla,“ dodává Rezlerová. Zpracovatelský průmysl je totiž největším zaměstnavatelem v Česku, pracuje v něm kolem 40 % všech ekonomicky aktivních obyvatel.

Průzkum „Manpower index trhu práce“ se koná každé čtvrtletí. Sečtou se v něm odpovědi zaměstnavatelů, kteří uvedou, zda se chystají v příštích třech měsících nabírat, propouštět nebo si ponechat stávající počet zaměstnanců. Výsledkem je takzvaný „čistý index trhu práce“. Pro 1. kvartál příštího roku má stále ještě zápornou hodnotu –5. To znamená, že firem, které budou propouštět, je o 5 % více než těch, které hlásí nábor.

Devět z deseti odvětví v minusu

V devíti z deseti sledovaných odvětví ale budou zaměstnavatelé víc propouštět než nabírat. Nejnižší hodnotu (–20) má čistý index trhu práce v zemědělství, myslivosti, lesnictví a rybolovu, kde jej silně ovlivňuje sezónní charakter většiny prací. Prakticky totéž se ale týká odvětví ubytování a stravování nebo stavebnictví (obojí –9).

Odpovědi zaměstnavatelů z Moravy daly dohromady index –13, firmy z Čech se ustálily na celkovém čísle –5. Neutrální nulu hlásí Praha.

V Česku se průzkum pravidelně opakuje od roku 2008, v některých ze 39 zemí a oblastí, kde Manpower působí, má už 47letou historii. Bývá tak chápán jako jeden z významných národohospodářských ukazatelů.

Vedou Indie a Čína

V celosvětovém měřítku je z jeho výsledků rovněž patrné, jak omezený dopad ve skutečnosti má nedávná hospodářská krize. Týká se téměř bezvýhradně západních zemí. Pohled na ukazatele z Indie nebo Číny je z našeho úhlu přímo omračující: V Indii má index hodnotu 41, v Číně 38 – obojí samozřejmě v kladných číslech.

V rámci Evropy se Česko může srovnávat například s Irskem (–5) nebo Španělskem (–4). V Rakousku vyšla z průzkumu dokonce hodnota –7. V kladných číslech se pohybují například Belgie nebo Bulharsko (+4), Velká Británie je na nule.