Dodává, že se tak daří naplňovat projekt zaměstnávání lidí se zdravotním postižením a vytvářet pro ně pracovní místa.

Mikulášský projekt, včetně balíčků pro děti, je financován z prostředků Městské části Praha 5.  Pro každého ze žáků je připraveno překvapení, které jim 8. prosince v 11,30 hod. předají zástupci radnice Prahy 5 spolu s ředitelkou školy Ivanou Rossovou.

Výrobní družstvo invalidů OPUS – V.D.I. vytváří pracovní místa pro lidi s tělesným postižením, snaží se vyjít vstříc jejich individuálním potřebám a zároveň využít jejich schopností, které se nijak neliší od schopností lidí běžně vnímaných jako „zdraví“.

Družstvo úzce spolupracuje s Klubem vstřícných zaměstnavatelů a podnikatelů, kde se sdružují podnikající osoby, jejichž společným cílem je podporovat rozvoj a udržitelnost záchytné sítě pro ty, kteří jsou z důvodu nepříznivého zdravotního stavu znevýhodněni na  trhu práce.

Družstvo OPUS – V.D.I. se snaží zařadit do skupiny „sociálně odpovědných“ firem v ČR.