Ze studie Eurobarometru z května 2010 vyplývá, že do dobrovolné činnosti jsou aktivně zapojeni tři z deseti Evropanů. Dobrovolnictví je definováno různě a různé bývají i tradice s ním spojené. Všechny činnosti však spojuje jedno: pokud se kdekoli sejdou lidé, aby si pomáhali a podporovali člověka v nouzi, je to ku prospěchu nejen společnosti jako celku, ale i dobrovolníků samotných. Při odvádění dobrovolné práce se lidé učí novým věcem, rozvíjí své dovednosti a rozšiřují si společenské zázemí, což je často přivádí k novým a lepším pracovním příležitostem a také k osobnímu a společenskému rozvoji.

Dobrovolníci mění svět

„Mají-li být naše naděje na vybudování lepšího a bezpečnějšího světa více než jen zbožným přáním, potřebujeme více než kdy jindy pomoc dobrovolníků,“ prohlásil bývalý generální tajemník OSN Kofi Annan. Evropská komise teď vyhlásila rok 2011 Rokem dobrovolnictví. Slogan pro tento rok zní „Dobrovolníci mění svět!“.

„Ráda bych vyjádřila uznání miliónům Evropanů, kteří si najdou čas na to, aby zlepšovali svět kolem nás,“ uvedla komisařka Viviane Redingová. Dobrovolnictví podle ní upevňuje základní evropské hodnoty, jimiž jsou solidarita a sociální soudržnost.

EK pomáhá mladým lidem k účasti v dobrovolnických projektech

Prostřednictvím Evropské dobrovolné služby vyjíždějí tisíce dospívajících a mladých lidí do zahraničí, aby se tam věnovali výuce, podporovali kulturní povědomí a rozvíjeli dovednosti důležité pro život. Například dobrovolníci v kodaňském domově Verahus pomáhají postiženým klientům v jejich každodenním životě. Organizují společné volnočasové aktivity, jako je malování, hudba, hry nebo sport, nebo doprovází postižené na výletech.