Portál aprace.cz inzeruje pracovní nabídky určené absolventům od roku 2007. Aktuálně nabízí 3316 pracovních pozic.

Podle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) bylo na úřadech práce koncem září registrováno celkem 35084 absolventů. Podle odhadu aprace.cz je v tomto počtu zahrnuto zhruba 21 tisíc absolventů s alespoň středoškolským vzděláním.

Absolventi jsou přitom stále považování za jednu z nejohroženějších skupin na trhu práce. I přesto, že se ekonomika začíná vzpamatovávat, jejich situace se „papírově“ dále zhoršuje.

Uvádí to publikace Nezaměstnanost absolventů škol se středním a vyšším odborným vzděláním – 2010, kterou nedávno vydal Národní ústav odborného vzdělávání (NÚOV). Ta navíc pracuje s údaji z letošního dubna, kdy bylo v evidenci úřadů práce „jen“ 33 tisíc nezaměstnaných absolventů škol a mladistvých. I to znamenalo meziroční zvýšení o více než 6000.

Vhodných pozic přibylo za rok 37 procent

Blýskání na časy, a to i pro absolventy, potvrzují i údaje pracovních portálů Jobs.cz a Prace.cz. Ty na začátku října zaznamenaly sedmiprocentní nárůst inzerovaných volných pozic na hlavní pracovní úvazek ve srovnání s předchozím měsícem. V porovnání s totožným obdobím v minulém roce se počet těchto nabídek zvýšil dokonce o 26 %.

Počet absolventských pozic v době krize na portálu Jobs.cz meziročně poklesl o 30 %, teď ale jeho analytici zaznamenali naopak  jejich 37% nárůst oproti říjnu 2009.

Záleží i na výběru školy

Záleží ovšem také na výběru školy. Například brněnská Masarykova univerzita dlouhodobě mapuje uplatnění svých absolventů v praxi, aktuální průzkum ukázal, že hospodářská krize na ně neměla zásadnější vliv.

Průzkum konstatoval, že došlo ke snížení podílu absolventů, kteří mají práci už v období promoce, o necelá čtyři procenta a částečně se zvýšila míra obav z nezaměstnanosti u absolventů, kteří zatím práci nenašli.