Základní informace o zaregistrovaných firmách si budou moci zájemci z řad zahraničních strategických investorů či investičních fondů najít také sami na webu CzechInvestu. Projektem CzechLink rozšiřuje CzechInvest portfolio svých činností, kterými podporuje příliv investic do České republiky.

„Od roku 1992, kdy byla Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest založena, se výrazně změnilo nejen podnikatelské prostředí v České republice, ale i světová ekonomika a s ní i chování zahraničních investorů. CzechInvest se vždy snažil reagovat na potřeby trhu, a to tak, že rozšiřoval a modifikoval služby, které poskytuje. Poslední inovací je právě projekt CzechLink, který reaguje na vzrůstající poptávku zahraničních investorů po kapitálovém propojení s českými firmami,“ vysvětluje generální ředitel CzechInvestu Miroslav Křížek.

CzechLink bude nápomocen českým firmám při vyhledání joint-venture a akvizičních partnerů. V souhrnné podobě, avšak bez možnosti identifikace jednotlivých společností, budou informace dostupné také na internetových stránkách CzechInvestu.

Spuštěním projektu CzechLink reaguje CzechInvest na poptávku ze strany českých společností i zahraničních investorů. „Očekáváme, že zájem o akvizice či fůze budou mít především firmy z Německa, Francie, Japonska, Číny, Ameriky, Velké Británie či Indie. Naší snahou bude, abychom propojovali subjekty působící v našich prioritních sektorech, například v oblasti leteckého průmyslu, elektrotechniky a elektroniky, sdílených služeb, IT technologií a vývoje softwaru, automobilového průmyslu, strojírenství nebo třeba nanotechnologií,“ doplňuje vedoucí oddělení rozvoje dodavatelů CzechInvestu Vít Švajcr.

Projekt CzechLink pomůže s navázáním spolupráce mezi partnery, kteří mají zájem o další rozvoj podnikání v daném oboru. Podporovány nebudou aktivity směřující k rozprodávání hmotného majetku fungujících českých podniků.

Podmínkou účasti v projektu je pětiletá historie a funkčnost společnosti, podnik tedy nesmí být v konkurzu nebo třeba v likvidaci. Informace zahraničním zájemcům o konkrétním investičním cíli v České republice bude agentura CzechInvest předávat pouze na základě smlouvy. Za účast v projektu se nebudou vybírat žádné poplatky.