Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš, předal rektorovi ZČU  Josefu Průšovi a děkanovi FEL Jiřímu Hammerbauerovi Rozhodnutí o udělení dotace v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Od pátku 1. října 2010 tím oficiálně začal největší investiční projekt v dějinách Fakulty elektrotechnické.

„V celé České republice dosud získalo dotaci pouze pět projektů v rámci druhé výzvy. Naše Regionální Inovační Centrum Elektrotechniky (RICE) patří mezi ně,“ říká  Hammerbauer a dodává: „V plzeňském regionu vzniká moderní výzkumné centrum na evropské úrovni. Jeho náplní bude základní výzkum i vývoj pro potřeby podniků a veřejného sektoru. Nová pracovní místa nabídneme především mladým vědcům a špičkovým absolventů univerzity. Máme zájem na tom, aby zůstali v Plzni.“

Centrum elektrotechniky vznikne v areálu ZČU na Borských polích. Vybudovány budou nejen laboratoře, ale i unikátní vysokonapěťová zkušebna. Vlastní poloha centra na Borských polích v blízkosti podniků je předpokladem pro těsnou spolupráci s průmyslem.