„Existují teoretické vědomosti, jejichž dobrá znalost zvyšuje jak bezpečnost manažerského rozhodování, tak šetří čas i duševní energii na ty stránky práce, které je třeba využít právě pro dosažení firemních cílů,“ říká Miroslav Aleš z Directors.cz.

Nedostatek volných finančních zdrojů, především u drobných a malých firem, ale podle něj vede k podceňování úlohy vzdělávání pracovníků, což v delším časovém horizontu může vést ke ztrátě jejich konkurenceschopnosti.

Directors Index se proto zabývá stavem (potřebou) úrovně vzdělání vedoucích pracovníků ve všech klíčových oblasti manažérských disciplin. Cílem zveřejňování výsledků Directors Indexu je, aby si majitelé českých firem uvědomili význam úrovně vzdělání svých manažerů, a to ve vztahu k úspěchům či neúspěchům svých firem. Firmy, které jsou schopny určit své silné a slabé stránky a následně vzdělávat své vedoucí pracovníky v klíčových manažerských oblastech jsou schopny lépe poznat a flexibilně reagovat na podnikatelské příležitosti a tím obstát v dnešní silné konkurenci.

Ukazatel directors index se vypočítává jako vážená průměrná známka, kterou obdrží všichni testovaní manažeři v rámci vortálu Directors. Ředitelský test si můžete vyzkoušet zde.