Chtěla bych se zeptat na možnost zkrácení rodičovské dovolené. Délku rodičovské dovolené jsem si nastavila na 4 roky a nyní bych se chtěla vrátit do zaměstnání. Je možné tuto volbu změnit na kratší?

Z vašeho dotazu je zřejmé, že jste omylem zaměnila pojmy rodičovské dovolené a rodičovského příspěvku. Před tím než přistoupíme k samotné odpovědi, oba pojmy blíže vysvětlíme.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je na základě žádosti zaměstnance poskytována zaměstnavatelem k prohloubení péče o dítě. Podstatou rodičovské dovolené je zaměstnanci umožnit, aby po určitou dobu nevykonával práci, pečoval o dítě a současně měl jistotu, že po jejím skončení se bude moci do práce vrátit. Je na každém rodiči, zda a v jakém rozsahu o rodičovskou dovolenou požádá. Rodičovská dovolená je však zaměstnavatelem poskytována maximálně do 3 let věku dítěte.

Častou otázkou je, zda se může zaměstnanec předčasně z rodičovské dovolené vrátit zpět do práce. Například, když požádal o rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte a po 2 letech své rozhodnutí chce změnit.

Jsme toho názoru, že zde bude záležet na dohodě se zaměstnavatelem, zda takový předčasný návrat zaměstnanci umožní či nikoliv. Je však nutné upozornit, že existují i opačné názory odborníků, které předčasný návrat z rodičovské dovolené připouští. Bohužel v tuto chvíli k tomuto problému neexistuje rozhodnutí Nejvyššího soudu, takže není jasné, ke kterému výkladu/názoru se nakonec tento soud přikloní.

Vzhledem k této nejasnosti, bychom vždy doporučovali svůj úmysl vrátit se předčasně do práce zaměstnavateli včas oznámit, případně uvést důvody, které k předčasnému návratu vedou, a na předčasném návratu se se zaměstnavatelem pokud možno dohodnout.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je peněžitá dávka, která je poskytována úřadem práce (odbor státní sociální podpory) jednomu z rodičů, pokud po celý den osobně a řádně pečuje o dítě. Nárok na čerpání rodičovského příspěvku ovšem nesouvisí s čerpáním rodičovské dovolené.

Jak již bylo uvedeno, základní podmínkou pro poskytování rodičovského příspěvku je řádná celodenní osobní péče o dítě. Pokud bude tato péče zajištěna, je dokonce možné, abyste současně s pobíráním rodičovského příspěvku se zaměstnance vrátil zpět do práce – tedy vůbec rodičovskou dovolenou nečerpal.

Příslušná výše příspěvku je vázána na volbu doby čerpání, přičemž rodič si může vybrat dobu čerpání do 2, 3 nebo 4 let věku dítěte a to s ohledem na výši svých předchozích odvodů na nemocenské pojištění.

Průběh vyplácení rodičovského příspěvku podle současné úpravy nijak měnit nelze a jednou zvolená doba vyplácení je nezměnitelná, a to i v případě, že se rodiče při pobírání příspěvku střídají. Nová vláda hodlá změny v čerpání rodičovského příspěvku umožnit, a to dokonce v intervalu 3 měsíců. Tato změna, pokud bude schválena Parlamentem ČR, bude účinná pro nově vzniklé nároky na rodičovský příspěvek od 1. 4. 2011. Nároků na rodičovské příspěvky vzniklých podle současných pravidel se tato změna dotkne pouze v případě, že by čerpání mělo probíhat i po 30. 6. 2011.

Odpověď na váš dotaz

Z vašeho dotazu předpokládáme, že jste zvolila pobírání rodičovského příspěvku do 4 let věku dítěte (nikoliv čerpání rodičovské dovolené – ta může být čerpána jen do doby 3 let věku dítěte). Nyní byste se chtěla vrátit do práce.

V návratu do práce vám samozřejmě volba pobírání rodičovského příspěvku nebrání. Pokud zajistíte řádnou celodenní osobní péči o vaše dítě, můžete v pobírání rodičovského příspěvku pokračovat a zároveň vykonávat svoji práci. Vašemu návratu může však bránit dohoda se zaměstnavatelem o vašem návratu – tedy jak se se zaměstnavatelem na případném předčasném návratu zpět do práce dohodnete.

Na dnešní dotaz odpovídali Ondřej Chlada a Ondřej Krtička z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.