Evropská komise se domnívá, že této podpory je nyní zapotřebí více než kdy jindy, aby bylo možné překonat krizi a uvolnit veškerý růstový potenciál Evropy tím, že se lidem, kteří nevyužili své šance v minulosti, umožní dosáhnout úspěchu v budoucnosti.

Během minulých deseti let investoval tento program 370 miliónů EUR do sektoru vzdělávání dospělých a poskytl 17 000 grantů organizacím, do kterých je zapojeno asi 500 000 účastníků.

„Grundtvig nabízí dospělým všech věkových kategorií druhou šanci na získání dovedností a kvalifikace, které zlepší jejich vyhlídky na získání zaměstnání a budou užitečné pro jejich osobní rozvoj,“ uvedla komisařka pro vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež Androulla Vassiliou.

„Tento program podporuje mnoho různých organizací a zaměřuje se také na znevýhodněné dospělé osoby. Představuje zásadní součást strategie Evropské komise pro celoživotní učení a přispěje k iniciativě Mládež v pohybu a cílům strategie Evropa 2020 pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění.“

Komisařka  se 22. až 23. září zúčastní v Kodani akcí pořádaných u příležitosti 10. výročí programu.

Program Grundtvig pomáhá dospělým, kteří ukončili pouze základní vzdělání nebo nemají žádnou kvalifikaci, a rovněž poskytuje podporu učitelům, školitelům a ostatním zaměstnancům ve střediscích a sdruženích pro vzdělávání dospělých, organizacích zabývajících se poradenstvím, informačních službách, nevládních organizacích, podnicích, skupinách dobrovolníků a výzkumných střediscích.