Vyplývá to z průzkumu Manpower Index trhu práce, který se uskutečňuje pravidelně čtyřikrát ročně. V Česku probíhá od roku 2008, některé země, v nichž společnost Manpower působí, jej ale znají už 47 let.

V rámci průzkumu pro čtvrté čtvrtletí 2010 byla 753 zaměstnavatelům v ČR položena otázka: „Jak očekáváte, že se změní celkový počet zaměstnanců ve vaší společnosti v následujícím čtvrtletí do konce prosince 2010 v porovnání s aktuálním čtvrtletím?“

Od loňska došlo ke zlepšení

Zatímco 6 % zaměstnavatelů očekává nárůst počtu pracovních sil, 8 % předpovídá snížení počtu svých zaměstnanců a 84 % zaměstnavatelů nepředpokládá žádné změny. Na základě těchto údajů vykazuje takzvaný čistý index trhu práce pro Českou republiku pro čtvrté čtvrtletí 2010 hodnotu -2 %.

V porovnání s předchozím čtvrtletím náborové plány mírně poklesly o tři procentní body. V meziročním srovnání se Index lehce zvýšil o dva procentní body, což odkazuje na meziroční růst na trhu práce.

Porovnání podle odvětví

Zaměstnavatelé v pěti odvětvích z 10 předpovídají pro čtvrté čtvrtletí 2010 nárůst pracovních sil. Nárůst Indexu je však ve všech případech malý, nejvyšší hodnoty dosahuje čistý index v odvětví Finance, pojištění, nemovitosti a další služby podnikům a to 7 %.

Zaměstnavatelé ve čtyřech odvětvích hlásí pro nadcházející čtvrtletí propouštění. Silně negativní je výhled v oboru Ubytování a stravování, kde se Index propadl na úroveň -22 %. Slabý Index -8 % hlásí odvětví Zemědělství, myslivost, lesnictví a rybolov, v odvětvích Stavebnictví a Velkoobchod a maloobchod se očekává Index -7 %.