Jsem na dlouhodobé nemocenské od 15.10.2009. Dosud jsem podstoupila jednu operaci a další mě čeká 10.11.2010. Mou lékařkou mi bylo sděleno, že mám nárok na vyplácení nemocenských dávek pouze po dobu jednoho roku, ten však za několik týdnů uplyne. Jsem samoživitelka dvou dětí. Na který úřad se mám obrátit a jak tuto situaci dále řešit? Může mi být vyplácení dávek prodlouženo?

Úřadem, do jehož kompetence spadá výplata nemocenského, je Okresní správa sociálního zabezpečení (OSSZ). Je tedy třeba, abyste se obrátila na ni, a to konkrétně na tu, pod kterou spadáte (určuje se podle sídla vašeho zaměstnavatele) a která vám dosud nemocenské vyplácí.

Ačkoliv je pravda, co vám říká vaše ošetřující lékařka, že dle zákona o nemocenském pojištění trvá podpůrčí doba, tj. doba, po kterou se zaměstnanci vyplácí nemocenské, nejdéle 380 kalendářních dnů ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti, je však možné tuto výplatu nemocenského prodloužit, a to i opakovaně. Pokud byste tedy výplatu nemocenského chtěla prodloužit, musíte na příslušné OSSZ podat žádost o prodloužení. Tiskopis žádosti naleznete zde.

Posudková komise může požadovat novou zdravotní prohlídku

OSSZ vaši žádost předloží k posouzení posudkové lékařské komisi a ta na základě vaší zdravotní dokumentace, eventuálně vaší zdravotní prohlídky, posoudí váš stávající zdravotní stav. Na základě lékařské zprávy od lékařské komise pak OSSZ rozhodne, zda a na jakou dobu vám výplatu nemocenského prodlouží. Do žádosti o prodloužení budete muset vyplnit mj. údaje o zaměstnavateli, číslo rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti či kontaktní údaje ošetřujícího lékaře.

Předpokladem pro to, aby byla výplata nemocenského prodloužena, je skutečnost, že práce neschopný nabude v krátké době znovu pracovní schopnosti, nejdéle však do 350 kalendářních dnů od uplynutí podpůrčí doby. Pokud vzhledem k vašemu současnému zdravotnímu stavu lze předpokládat, že byste do 350 kalendářních dní opět mohla začít vykonávat výdělečnou činnost, lze se domnívat, že by vám měla být výplata nemocenského prodloužena.

Výplata se prodlužuje jen o tři měsíce, žádat lze ale opakovaně

Výplata nemocenského je prodloužena vždy nejdéle o 3 měsíce, o prodloužení však lze žádat opakovaně a výplata nemocenské vám tak celkově může být postupně prodloužena až o dalších 350 kalendářních dnů ode dne, kdy vám skončila podpůrčí doba.

Doporučovali bychom vám tedy co nejdřív navštívit OSSZ, požádat o sdělení, kdy přesně vám současná podpůrčí doba skončí a podat si žádost o prodloužení. Vyřízení žádosti samozřejmě může nějakou dobu trvat, a tak bude nejlépe požádat co nejdřív, abyste pak nezůstala bez výplaty nemocenské.

Kontakty na jednotlivé pobočky OSSZ můžete nalézt zde.

Na dnešní dotaz odpovídaly Nataša Randlová a Lucie Váňová z advokátní kanceláře  Randl Partners.

Máte nějaký dotaz z oblasti vztahů mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem? Stručně jej popište a zašlete na e-mail kariera@novinky.cz. Pokusíme se všechny dotazy přečíst a ty nejzajímavější najdete v rubrice Kariéra i s odpověďmi renomovaných odborníků. Nepište ale přímo na adresu advokátní kanceláře, kterou vidíte v tomto textu! Agendu spojenou s dotazy do Poradny vyřizuje pouze redakce Novinek.cz.