„V červenci 2010 se u českých výrobců dostaly do plusu téměř všechny sledované ukazatele, přičemž mnohé z nich zaznamenaly oproti začátku roku dvojciferný růst. Významně jsme se tak přiblížili hodnotám, jichž výrobní podniky dosahovaly před krizí,“ shrnuje výsledky průzkumu Jan Linhart, Partner společnosti KPMG Česká republika.

U některých sledovaných oblastí jsou hodnoty dnes již zhruba na polovině pozitivního skóre, kolem nějž se pohybovaly v době před krizí – naposledy v lednu roku 2008. Platí to například pro obchodní aktivitu s 28,7 bodu či pro hodnoty tržeb (21,1 bodu) a zisků (5,8 bodu), které se ještě při minulém průzkumu nacházely v mínusu.

Firmy věří, že nových zakázek bude dost

Velmi optimistické jsou české výrobní firmy také ohledně objemu nových zakázek, jehož čistá váha dosáhla 39,2 bodu. Stejnou hodnotu zaznamenal ukazatel využívání kapacit, který se od propadu v lednu 2009 stabilně zlepšuje. Poprvé od začátku krize se nyní dostává do plusu zaměstnanost s 9,4 bodu.

„Vyhlídky ohledně zaměstnanosti se zlepšily jak v České republice, tak ve světě. Přehnaný optimismus však zatím není na místě. Firmy se nejdříve budou snažit využít stávající zdroje a teprve poté začnou uvažovat o najímání nových,“ uvádí Jan Linhart.

Česká republika a svět 

Při minulém průzkumu se Česká republika ve srovnání se světovými i evropskými výrobci držela poněkud při zemi. Zatímco současný český optimismus je tak oproti předchozím výsledkům výrazným zlepšením, u ostatních zemí jde spíše o potvrzení minulých hodnot.

I přes uvedené zlepšení zůstávají čeští výrobci za celosvětovým průměrem stále pozadu. V mnoha oblastech dosahují zhruba poloviny globálních hodnot, výrazně zaostávají v očekávání ohledně zisků či výdajů na výzkum a vývoj.

Srovnání s Evropskou unií vykazuje o něco menší odlišnosti – s jejím průměrem se Česká republika téměř shoduje v pohledu na využívání kapacit či zaměstnanost. Největším pesimistou je ve sledovaných oblastech z pochopitelných důvodů Řecko.